ადვოკატი ჟრენტი კახაბერ

ადვოკატი ჟრენტი კახაბერ

სიითი ნომერი რეესტრში – 1670

სპეციალიზაცია: საერთო

……

შიდა  ბმები: 1. TOP- ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  ჟრენტი კახაბერ იურისტი ჟრენტი კახაბერ ადვოკატი ჟრენტი კახაბერ არბიტრაჟი ჟრენტი კახაბერ ექსპერტიზა ჟრენტი კახაბერ იურიდიული მომსახურება