ადვოკატი ჟუჟუნაძე თამარ

ადვოკატი ჟუჟუნაძე თამარ

სიითი ნომერი რეესტრში – 896

სპეციალიზაცია: საერთო

……

შიდა  ბმები: 1. TOP- ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  ჟუჟუნაძე თამარ იურისტი ჟუჟუნაძე თამარ ადვოკატი ჟუჟუნაძე თამარ არბიტრაჟი ჟუჟუნაძე თამარ ექსპერტიზა ჟუჟუნაძე თამარ იურიდიული მომსახურება