ადვოკატი ფაშალიშვილი გოჩა

ადვოკატი ფაშალიშვილი გოჩა

სიითი ნომერი რეესტრში – 4050

სპეციალიზაცია: სისხლის სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

……..

………

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  ფაშალიშვილი გოჩა  იურისტი ფაშალიშვილი გოჩა  ადვოკატი ფაშალიშვილი გოჩა  არბიტრაჟი ფაშალიშვილი გოჩა  ექსპერტიზა ფაშალიშვილი გოჩა  იურიდიული მომსახურება