ადვოკატი ფილია ფატმან

ადვოკატი ფილია ფატმან

სიითი ნომერი რეესტრში – 2128

სპეციალიზაცია: სისხლის სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

……..

………

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  ფილია ფატმან იურისტი ფილია ფატმან ადვოკატი ფილია ფატმან არბიტრაჟი ფილია ფატმან ექსპერტიზა ფილია ფატმან იურიდიული მომსახურება