ადვოკატი ფოჩხიძე ზურაბ

ადვოკატი ფოჩხიძე ზურაბ

სიითი ნომერი რეესტრში – 4375

სპეციალიზაცია: სისხლის სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

……..

………

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  ფოჩხიძე ზურაბ  იურისტი ფოჩხიძე ზურაბ  ადვოკატი ფოჩხიძე ზურაბ  არბიტრაჟი ფოჩხიძე ზურაბ  ექსპერტიზა ფოჩხიძე ზურაბ  იურიდიული მომსახურება