ადვოკატი ფრიდონაშვილი ნანი

ადვოკატი ფრიდონაშვილი ნანი

სიითი ნომერი რეესტრში – 3998

სპეციალიზაცია: საერთო

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

……..

………

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  ფრიდონაშვილი ნანი იურისტი ფრიდონაშვილი ნანი ადვოკატი ფრიდონაშვილი ნანი არბიტრაჟი ფრიდონაშვილი ნანი ექსპერტიზა ფრიდონაშვილი ნანი იურიდიული მომსახურება