ადვოკატი ფრიდონიშვილი ლელა

ადვოკატი ფრიდონიშვილი ლელა

სიითი ნომერი რეესტრში – 2565

სპეციალიზაცია: სამოქალაქო სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

……..

………

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  ფრიდონიშვილი ლელა  იურისტი ფრიდონიშვილი ლელა  ადვოკატი ფრიდონიშვილი ლელა  არბიტრაჟი ფრიდონიშვილი ლელა  ექსპერტიზა ფრიდონიშვილი ლელა  იურიდიული მომსახურება