ადვოკატი ფუტკარაძე დავით

ადვოკატი ფუტკარაძე დავით

სიითი ნომერი რეესტრში – 4732

სპეციალიზაცია: საერთო

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

……..

………

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  ფუტკარაძე დავით  იურისტი ფუტკარაძე დავით  ადვოკატი ფუტკარაძე დავით  არბიტრაჟი ფუტკარაძე დავით  ექსპერტიზა ფუტკარაძე დავით  იურიდიული მომსახურება