ადვოკატი ფუტკარაძე რომან

ადვოკატი ფუტკარაძე რომან

სიითი ნომერი რეესტრში – 3796

სპეციალიზაცია: სამოქალაქო სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

……..

………

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  ფუტკარაძე რომან იურისტი ფუტკარაძე რომან ადვოკატი ფუტკარაძე რომან არბიტრაჟი ფუტკარაძე რომან ექსპერტიზა ფუტკარაძე რომან იურიდიული მომსახურება