ადვოკატი ფხაკაძე დიომიდე

ადვოკატი ფხაკაძე დიომიდე

სიითი ნომერი რეესტრში – 2052

სპეციალიზაცია: საერთო

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

……..

………

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  ფხაკაძე დიომიდე იურისტი ფხაკაძე დიომიდე ადვოკატი ფხაკაძე დიომიდე არბიტრაჟი ფხაკაძე დიომიდე ექსპერტიზა ფხაკაძე დიომიდე იურიდიული მომსახურება