ადვოკატი ფხალაძე მზია

ადვოკატი ფხალაძე მზია

სიითი ნომერი რეესტრში – 4353

სპეციალიზაცია: საერთო

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

……..

………

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  ფხალაძე მზია  იურისტი ფხალაძე მზია  ადვოკატი ფხალაძე მზია  არბიტრაჟი ფხალაძე მზია  ექსპერტიზა ფხალაძე მზია  იურიდიული მომსახურება