ადვოკატი ჩადუნელი ომარ

ადვოკატი ჩადუნელი ომარ

სიითი ნომერი რეესტრში – 770

სპეციალიზაცია: საერთო

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP –  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  ჩადუნელი ომარ  იურისტი ჩადუნელი ომარ  ადვოკატი ჩადუნელი ომარ  არბიტრაჟი ჩადუნელი ომარ  ექსპერტიზა ჩადუნელი ომარ  იურიდიული მომსახურება