ადვოკატი ჩანტლაძე გრიგოლ

ადვოკატი ჩანტლაძე გრიგოლ

სიითი ნომერი რეესტრში – 4799

სპეციალიზაცია: სამოქალაქო სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP –  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  ჩანტლაძე გრიგოლ  იურისტი ჩანტლაძე გრიგოლ  ადვოკატი ჩანტლაძე გრიგოლ  არბიტრაჟი ჩანტლაძე გრიგოლ  ექსპერტიზა ჩანტლაძე გრიგოლ  იურიდიული მომსახურება