ადვოკატი ჩანქსელიანი ბათარ

ადვოკატი ჩანქსელიანი ბათარ

სიითი ნომერი რეესტრში – 3736

სპეციალიზაცია: სამოქალაქო სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP –  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  ჩანქსელიანი ბათარ იურისტი ჩანქსელიანი ბათარ ადვოკატი ჩანქსელიანი ბათარ არბიტრაჟი ჩანქსელიანი ბათარ ექსპერტიზა ჩანქსელიანი ბათარ იურიდიული მომსახურება