ადვოკატი ჩარგეიშვილი აკაკი

ადვოკატი ჩარგეიშვილი აკაკი

სიითი ნომერი რეესტრში – 762

სპეციალიზაცია: სამოქალაქო სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP –  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  ჩარგეიშვილი აკაკი იურისტი ჩარგეიშვილი აკაკი ადვოკატი ჩარგეიშვილი აკაკი არბიტრაჟი ჩარგეიშვილი აკაკი ექსპერტიზა ჩარგეიშვილი აკაკი იურიდიული მომსახურება