ადვოკატი ჩოფლიანი გრიგოლ

ადვოკატი ჩოფლიანი გრიგოლ

სიითი ნომერი რეესტრში – 2496

სპეციალიზაცია: სისხლის სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP –  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  ჩოფლიანი გრიგოლ იურისტი ჩოფლიანი გრიგოლ ადვოკატი ჩოფლიანი გრიგოლ არბიტრაჟი ჩოფლიანი გრიგოლ ექსპერტიზა ჩოფლიანი გრიგოლ იურიდიული მომსახურება