ადვოკატი ჩქარეული დიმიტრი

ადვოკატი ჩქარეული დიმიტრი

სიითი ნომერი რეესტრში – 4472

სპეციალიზაცია: საერთო

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP –  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  ჩქარეული დიმიტრი  იურისტი ჩქარეული დიმიტრი  ადვოკატი ჩქარეული დიმიტრი  არბიტრაჟი ჩქარეული დიმიტრი  ექსპერტიზა ჩქარეული დიმიტრი  იურიდიული მომსახურება