ადვოკატი ჩხარტიშვილი ზაქარია

ადვოკატი ჩხარტიშვილი ზაქარია

სიითი ნომერი რეესტრში – 753

სპეციალიზაცია: სისხლის სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP –  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  ჩხარტიშვილი ზაქარია იურისტი ჩხარტიშვილი ზაქარია ადვოკატი ჩხარტიშვილი ზაქარია არბიტრაჟი ჩხარტიშვილი ზაქარია ექსპერტიზა ჩხარტიშვილი ზაქარია იურიდიული მომსახურება