ადვოკატი ჩხატარაშვილი გიორგი

ადვოკატი ჩხატარაშვილი გიორგი

სიითი ნომერი რეესტრში – 1481

სპეციალიზაცია: სისხლის სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP –  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  ჩხატარაშვილი გიორგი იურისტი ჩხატარაშვილი გიორგი ადვოკატი ჩხატარაშვილი გიორგი არბიტრაჟი ჩხატარაშვილი გიორგი ექსპერტიზა ჩხატარაშვილი გიორგი იურიდიული მომსახურება