ადვოკატი ჩხეტია კახა

ადვოკატი ჩხეტია კახა

სიითი ნომერი რეესტრში – 3955

სპეციალიზაცია: საერთო

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP –  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  ჩხეტია კახა  იურისტი ჩხეტია კახა  ადვოკატი ჩხეტია კახა  არბიტრაჟი ჩხეტია კახა  ექსპერტიზა ჩხეტია კახა  იურიდიული მომსახურება