ადვოკატი ცეცხლაძე მირზა

ადვოკატი ცეცხლაძე მირზა

სიითი ნომერი რეესტრში – 4249

სპეციალიზაცია: სამოქალაქო სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP –  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  ცეცხლაძე მირზა  იურისტი ცეცხლაძე მირზა  ადვოკატი ცეცხლაძე მირზა  არბიტრაჟი ცეცხლაძე მირზა  ექსპერტიზა ცეცხლაძე მირზა  იურიდიული მომსახურება