ადვოკატი ჯავახია ვახტანგ

ადვოკატი ჯავახია ვახტანგ

სიითი ნომერი რეესტრში – 1655

სპეციალიზაცია: საერთო

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  ჯავახია ვახტანგ  იურისტი ჯავახია ვახტანგ  ადვოკატი ჯავახია ვახტანგ  არბიტრაჟი ჯავახია ვახტანგ  ექსპერტიზა ჯავახია ვახტანგ  იურიდიული მომსახურება, ჯავახია ვახტანგ  კანონი ჯავახია ვახტანგ  სასამართლო, ჯავახია ვახტანგ  კანონმდებლობა, ჯავახია ვახტანგ