ადვოკატი ჯალალი დავით

ადვოკატი ჯალალი დავით

სიითი ნომერი რეესტრში – 4144

სპეციალიზაცია: სისხლის სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  ჯალალი დავით  იურისტი ჯალალი დავით  ადვოკატი ჯალალი დავით  არბიტრაჟი ჯალალი დავით  ექსპერტიზა ჯალალი დავით  იურიდიული მომსახურება, ჯალალი დავით  კანონი ჯალალი დავით  სასამართლო, ჯალალი დავით  კანონმდებლობა, ჯალალი დავით