ადვოკატი ჯალაღონია გენადი

ადვოკატი ჯალაღონია გენადი

სიითი ნომერი რეესტრში – 4047

სპეციალიზაცია: სისხლის სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  ჯალაღონია გენადი  იურისტი ჯალაღონია გენადი  ადვოკატი ჯალაღონია გენადი  არბიტრაჟი ჯალაღონია გენადი  ექსპერტიზა ჯალაღონია გენადი  იურიდიული მომსახურება, ჯალაღონია გენადი  კანონი ჯალაღონია გენადი  სასამართლო, ჯალაღონია გენადი  კანონმდებლობა, ჯალაღონია გენადი