ადვოკატი ჯალაღონია ნიაზი

ადვოკატი ჯალაღონია ნიაზი

სიითი ნომერი რეესტრში – 1229

სპეციალიზაცია: სისხლის სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  ჯალაღონია ნიაზი  იურისტი ჯალაღონია ნიაზი  ადვოკატი ჯალაღონია ნიაზი  არბიტრაჟი ჯალაღონია ნიაზი  ექსპერტიზა ჯალაღონია ნიაზი  იურიდიული მომსახურება, ჯალაღონია ნიაზი  კანონი ჯალაღონია ნიაზი  სასამართლო, ჯალაღონია ნიაზი  კანონმდებლობა, ჯალაღონია ნიაზი