ადვოკატი ჯამბაზიშვილი გიორგი

ადვოკატი ჯამბაზიშვილი გიორგი

სიითი ნომერი რეესტრში – 2750

სპეციალიზაცია: სისხლის სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  ჯამბაზიშვილი გიორგი  იურისტი ჯამბაზიშვილი გიორგი  ადვოკატი ჯამბაზიშვილი გიორგი  არბიტრაჟი ჯამბაზიშვილი გიორგი  ექსპერტიზა ჯამბაზიშვილი გიორგი  იურიდიული მომსახურება, ჯამბაზიშვილი გიორგი  კანონი ჯამბაზიშვილი გიორგი  სასამართლო, ჯამბაზიშვილი გიორგი  კანონმდებლობა, ჯამბაზიშვილი გიორგი