ადვოკატი ჯანაშია დავით

ადვოკატი ჯანაშია დავით

სიითი ნომერი რეესტრში – 4277

სპეციალიზაცია: სისხლის სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  ჯანაშია დავით იურისტი ჯანაშია დავით ადვოკატი ჯანაშია დავით არბიტრაჟი ჯანაშია დავით ექსპერტიზა ჯანაშია დავით იურიდიული მომსახურება, ჯანაშია დავით კანონი ჯანაშია დავით სასამართლო, ჯანაშია დავით კანონმდებლობა, ჯანაშია დავით