ადვოკატი ჯანაშია ილია

ადვოკატი ჯანაშია ილია

სიითი ნომერი რეესტრში – 1483

სპეციალიზაცია: სისხლის სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  ჯანაშია ილია  იურისტი ჯანაშია ილია  ადვოკატი ჯანაშია ილია  არბიტრაჟი ჯანაშია ილია  ექსპერტიზა ჯანაშია ილია  იურიდიული მომსახურება, ჯანაშია ილია  კანონი ჯანაშია ილია  სასამართლო, ჯანაშია ილია  კანონმდებლობა, ჯანაშია ილია