ადვოკატი ჯანაშია ლევან

ადვოკატი ჯანაშია ლევან

სიითი ნომერი რეესტრში – 1106

სპეციალიზაცია: საერთო

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  ჯანაშია ლევან იურისტი ჯანაშია ლევან ადვოკატი ჯანაშია ლევან არბიტრაჟი ჯანაშია ლევან ექსპერტიზა ჯანაშია ლევან იურიდიული მომსახურება, ჯანაშია ლევან კანონი ჯანაშია ლევან სასამართლო, ჯანაშია ლევან კანონმდებლობა, ჯანაშია ლევან