ადვოკატი ჯანიაშვილი დალი

ადვოკატი ჯანიაშვილი დალი

სიითი ნომერი რეესტრში – 4778

სპეციალიზაცია: სისხლის სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  ჯანიაშვილი დალი იურისტი ჯანიაშვილი დალი ადვოკატი ჯანიაშვილი დალი არბიტრაჟი ჯანიაშვილი დალი ექსპერტიზა ჯანიაშვილი დალი იურიდიული მომსახურება, ჯანიაშვილი დალი კანონი ჯანიაშვილი დალი სასამართლო, ჯანიაშვილი დალი კანონმდებლობა, ჯანიაშვილი დალი