ადვოკატი ჯანჯალაშვილი ოთარ

ადვოკატი ჯანჯალაშვილი ოთარ

სიითი ნომერი რეესტრში – 4139

სპეციალიზაცია: სისხლის სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  ჯანჯალაშვილი ოთარ იურისტი ჯანჯალაშვილი ოთარ ადვოკატი ჯანჯალაშვილი ოთარ არბიტრაჟი ჯანჯალაშვილი ოთარ ექსპერტიზა ჯანჯალაშვილი ოთარ იურიდიული მომსახურება, ჯანჯალაშვილი ოთარ კანონი ჯანჯალაშვილი ოთარ სასამართლო, ჯანჯალაშვილი ოთარ კანონმდებლობა, ჯანჯალაშვილი ოთარ