ადვოკატი ჯანჯღავა სოფიო

ადვოკატი ჯანჯღავა სოფიო

სიითი ნომერი რეესტრში – 2757

სპეციალიზაცია: სამოქალაქო სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  ჯანჯღავა სოფიო იურისტი ჯანჯღავა სოფიო ადვოკატი ჯანჯღავა სოფიო არბიტრაჟი ჯანჯღავა სოფიო ექსპერტიზა ჯანჯღავა სოფიო იურიდიული მომსახურება, ჯანჯღავა სოფიო კანონი ჯანჯღავა სოფიო სასამართლო, ჯანჯღავა სოფიო კანონმდებლობა, ჯანჯღავა სოფიო