ადვოკატი ჯაფოშვილი მიხეილი

ადვოკატი ჯაფოშვილი მიხეილი

სიითი ნომერი რეესტრში – 2978

სპეციალიზაცია: საერთო

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  ჯაფოშვილი მიხეილი იურისტი ჯაფოშვილი მიხეილი ადვოკატი ჯაფოშვილი მიხეილი არბიტრაჟი ჯაფოშვილი მიხეილი ექსპერტიზა ჯაფოშვილი მიხეილი იურიდიული მომსახურება, ჯაფოშვილი მიხეილი კანონი ჯაფოშვილი მიხეილი სასამართლო, ჯაფოშვილი მიხეილი კანონმდებლობა, ჯაფოშვილი მიხეილი