ადვოკატი ჯაჭვაძე ბადრი

ადვოკატი ჯაჭვაძე ბადრი

სიითი ნომერი რეესტრში – 4737

სპეციალიზაცია: სამოქალაო სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  ჯაჭვაძე ბადრი იურისტი ჯაჭვაძე ბადრი ადვოკატი ჯაჭვაძე ბადრი არბიტრაჟი ჯაჭვაძე ბადრი ექსპერტიზა ჯაჭვაძე ბადრი იურიდიული მომსახურება, ჯაჭვაძე ბადრი კანონი ჯაჭვაძე ბადრი სასამართლო, ჯაჭვაძე ბადრი კანონმდებლობა, ჯაჭვაძე ბადრი