ადვოკატი ჯახაია დარიკო

ადვოკატი ჯახაია დარიკო

სიითი ნომერი რეესტრში – 1650

სპეციალიზაცია: სისხლის სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  ჯახაია დარიკო იურისტი ჯახაია დარიკო ადვოკატი ჯახაია დარიკო არბიტრაჟი ჯახაია დარიკო ექსპერტიზა ჯახაია დარიკო იურიდიული მომსახურება, ჯახაია დარიკო კანონი ჯახაია დარიკო სასამართლო, ჯახაია დარიკო კანონმდებლობა, ჯახაია დარიკო