ადვოკატი ჯვარიძე გიორგი

ადვოკატი ჯვარიძე გიორგი

სიითი ნომერი რეესტრში – 1479

სპეციალიზაცია: სისხლის სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP- ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  ჯვარიძე გიორგი იურისტი ჯვარიძე გიორგი ადვოკატი ჯვარიძე გიორგი არბიტრაჟი ჯვარიძე გიორგი ექსპერტიზა ჯვარიძე გიორგი იურიდიული მომსახურება