ადვოკატი ჯინიყაშვილი ნონა

ადვოკატი ჯინიყაშვილი ნონა

სიითი ნომერი რეესტრში – 2940

სპეციალიზაცია: სისხლის სამ,ართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  ჯინიყაშვილი ნონა იურისტი ჯინიყაშვილი ნონა ადვოკატი ჯინიყაშვილი ნონა არბიტრაჟი ჯინიყაშვილი ნონა ექსპერტიზა ჯინიყაშვილი ნონა იურიდიული მომსახურება, ჯინიყაშვილი ნონა კანონი ჯინიყაშვილი ნონა სასამართლო, ჯინიყაშვილი ნონა კანონმდებლობა, ჯინიყაშვილი ნონა