ადვოკატი ჯინჭარაძე ვაჟა

ადვოკატი ჯინჭარაძე ვაჟა

სიითი ნომერი რეესტრში – 4768

სპეციალიზაცია: საერთო

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  ჯინჭარაძე ვაჟა იურისტი ჯინჭარაძე ვაჟა ადვოკატი ჯინჭარაძე ვაჟა არბიტრაჟი ჯინჭარაძე ვაჟა ექსპერტიზა ჯინჭარაძე ვაჟა იურიდიული მომსახურება, ჯინჭარაძე ვაჟა კანონი ჯინჭარაძე ვაჟა სასამართლო, ჯინჭარაძე ვაჟა კანონმდებლობა, ჯინჭარაძე ვაჟა