ადვოკატი ჯინჭარაძე ნუგზარ

ადვოკატი ჯინჭარაძე ნუგზარ

სიითი ნომერი რეესტრში – 4218

სპეციალიზაცია: სისხლის სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  ჯინჭარაძე ნუგზარ  იურისტი ჯინჭარაძე ნუგზარ  ადვოკატი ჯინჭარაძე ნუგზარ  არბიტრაჟი ჯინჭარაძე ნუგზარ  ექსპერტიზა ჯინჭარაძე ნუგზარ  იურიდიული მომსახურება, ჯინჭარაძე ნუგზარ  კანონი ჯინჭარაძე ნუგზარ  სასამართლო, ჯინჭარაძე ნუგზარ  კანონმდებლობა, ჯინჭარაძე ნუგზარ