ადვოკატი ჯინჯოლავა დავით

ადვოკატი ჯინჯოლავა დავით

სიითი ნომერი რეესტრში – 3582

სპეციალიზაცია: საერთო

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  ჯინჯოლავა დავით იურისტი ჯინჯოლავა დავით ადვოკატი ჯინჯოლავა დავით არბიტრაჟი ჯინჯოლავა დავით ექსპერტიზა ჯინჯოლავა დავით იურიდიული მომსახურება, ჯინჯოლავა დავით კანონი ჯინჯოლავა დავით სასამართლო, ჯინჯოლავა დავით კანონმდებლობა, ჯინჯოლავა დავით