ადვოკატი ჯიქია მიხეილ

ადვოკატი ჯიქია მიხეილ

სიითი ნომერი რეესტრში – 1290

სპეციალიზაცია: საერთო

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  ჯიქია მიხეილ იურისტი ჯიქია მიხეილ ადვოკატი ჯიქია მიხეილ არბიტრაჟი ჯიქია მიხეილ ექსპერტიზა ჯიქია მიხეილ იურიდიული მომსახურება, ჯიქია მიხეილ კანონი ჯიქია მიხეილ სასამართლო, ჯიქია მიხეილ კანონმდებლობა, ჯიქია მიხეილ