ადვოკატი ჯიქია პაატა

ადვოკატი ჯიქია პაატა

სიითი ნომერი რეესტრში – 1179

სპეციალიზაცია: სისხლის სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  ჯიქია პაატა იურისტი ჯიქია პაატა ადვოკატი ჯიქია პაატა არბიტრაჟი ჯიქია პაატა ექსპერტიზა ჯიქია პაატა იურიდიული მომსახურება, ჯიქია პაატა კანონი ჯიქია პაატა სასამართლო, ჯიქია პაატა კანონმდებლობა, ჯიქია პაატა