ადვოკატი ჯოლბორდი დავით

ადვოკატი ჯოლბორდი დავით

სიითი ნომერი რეესტრში – 1369

სპეციალიზაცია: სისხლის სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  ჯოლბორდი დავით  იურისტი ჯოლბორდი დავით  ადვოკატი ჯოლბორდი დავით  არბიტრაჟი ჯოლბორდი დავით  ექსპერტიზა ჯოლბორდი დავით  იურიდიული მომსახურება, ჯოლბორდი დავით  კანონი ჯოლბორდი დავით  სასამართლო, ჯოლბორდი დავით  კანონმდებლობა, ჯოლბორდი დავით