ადვოკატი ჯოხარიძე გიორგი

ადვოკატი ჯოხარიძე გიორგი

სიითი ნომერი რეესტრში – 4650

სპეციალიზაცია: სისხლის სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP- ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  ჯოხარიძე გიორგი იურისტი ჯოხარიძე გიორგი ადვოკატი ჯოხარიძე გიორგი არბიტრაჟი ჯოხარიძე გიორგი ექსპერტიზა ჯოხარიძე გიორგი იურიდიული მომსახურება