ადვოკატი ჯოხაძე ლევანი

ადვოკატი ჯოხაძე ლევანი

სიითი ნომერი რეესტრში – 3788

სპეციალიზაცია: სამოქალაო სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP- ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  ჯოხაძე ლევანი იურისტი ჯოხაძე ლევანი ადვოკატი ჯოხაძე ლევანი არბიტრაჟი ჯოხაძე ლევანი ექსპერტიზა ჯოხაძე ლევანი იურიდიული მომსახურება