ადვოკატი ჯღამაძე დავითი

ადვოკატი ჯღამაძე დავითი

სიითი ნომერი რეესტრში – 1676

სპეციალიზაცია: საერთო

……

შიდა  ბმები: 1. TOP- ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  ჯღამაძე დავითი  იურისტი ჯღამაძე დავითი  ადვოკატი ჯღამაძე დავითი  არბიტრაჟი ჯღამაძე დავითი  ექსპერტიზა ჯღამაძე დავითი  იურიდიული მომსახურება