ადვოკატი ჯღარკავა ზურაბ

ადვოკატი ჯღარკავა ზურაბ

სიითი ნომერი რეესტრში – 2528

სპეციალიზაცია: სისხლის სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP- ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  ჯღარკავა ზურაბ  იურისტი ჯღარკავა ზურაბ  ადვოკატი ჯღარკავა ზურაბ  არბიტრაჟი ჯღარკავა ზურაბ  ექსპერტიზა ჯღარკავა ზურაბ  იურიდიული მომსახურება