ადვოკატი ჯღარკავა თანგიზი

ადვოკატი ჯღარკავა თანგიზი

სიითი ნომერი რეესტრში – 1178

სპეციალიზაცია: საერთო

……

შიდა  ბმები: 1. TOP- ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  ჯღარკავა თანგიზი  იურისტი ჯღარკავა თანგიზი  ადვოკატი ჯღარკავა თანგიზი  არბიტრაჟი ჯღარკავა თანგიზი  ექსპერტიზა ჯღარკავა თანგიზი  იურიდიული მომსახურება