ადვოკატი ჯღარკავა რომეო

ადვოკატი ჯღარკავა რომეო

სიითი ნომერი რეესტრში – 1608

სპეციალიზაცია: სისხლის სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP- ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  ჯღარკავა რომეო იურისტი ჯღარკავა რომეო ადვოკატი ჯღარკავა რომეო არბიტრაჟი ჯღარკავა რომეო ექსპერტიზა ჯღარკავა რომეო იურიდიული მომსახურება