ადმინის ლინკები

ადმინის ლინკები

 

ორთოპედიული საქონელი, ბანდაჟები

 1. http://www.medgeo.net/2009/06/25/metroptosis/
 2. http://www.medgeo.net/2009/07/05/rectal_prolapse/
 3. http://www.medgeo.net/2009/07/06/hernia/
 4. http://www.medgeo.net/2009/07/06/hernia-3/
 5. http://www.medgeo.net/2009/07/06/inguinal_hernia/
 6. http://www.medgeo.net/2009/07/06/femoral_hernia/
 7. http://www.medgeo.net/2009/07/06/midline_hernia/
 8. http://www.medgeo.net/2009/07/06/omphalocele/
 9. http://www.medgeo.net/2009/07/06/hernia-5/
 10. http://www.medgeo.net/2009/07/06/hernia-6/
 11. http://www.medgeo.net/2009/07/23/curvature/
 12. http://www.medgeo.net/2009/10/18/breast-_cancer/
 13. http://www.medgeo.net/2009/12/11/%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%AB%E1%83%90%E1%83%A7%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98/
 14. http://www.medgeo.net/2009/12/12/%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9F%E1%83%98/
 15. http://www.medgeo.net/2009/12/17/%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%90-%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/
 16. http://www.medgeo.net/2009/12/20/%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90/
 17. http://www.medgeo.net/2009/12/20/%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90/
 18. http://www.medgeo.net/2009/12/21/%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98/
 19. http://www.medgeo.net/2009/12/21/%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98/
 20. http://www.medgeo.net/2009/12/21/%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%AA%E1%83%A0%E1%83%A3-%E1%83%A9%E1%83%90%E1%83%AD%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%95%E1%83%90/
 21. http://www.medgeo.net/2009/12/24/%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%9D%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/
 22. http://www.medgeo.net/2009/12/25/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%93%E1%83%9C%E1%83%90/
 23. http://www.medgeo.net/2009/12/25/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%90-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%92%E1%83%90/
 24. http://www.medgeo.net/2009/12/25/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%A5%E1%83%A1%E1%83%90/
 25. http://www.medgeo.net/2009/12/25/%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9B/
 26. http://www.medgeo.net/2009/12/25/%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98/
 27. http://www.medgeo.net/2009/12/26/%E1%83%A9%E1%83%90%E1%83%AD%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98/
 28. http://www.medgeo.net/2009/12/26/%E1%83%AD%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/
 29. http://www.medgeo.net/2010/02/03/sasvilosnos_daweva/
 30. http://www.medgeo.net/2013/01/23/%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%91%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%AC%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90-2/
 31. http://www.medgeo.net/2013/01/23/%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%AF%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90/
 32. http://www.medgeo.net/2013/05/26/%E1%83%A5%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%A3%E1%83%99%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1/
 33. http://www.medgeo.net/2013/05/26/%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%91/
 34. http://www.medgeo.net/2013/11/26/movla/
 35. http://www.medgeo.net/2013/11/27/garemo/
 36. http://www.medgeo.net/2013/11/27/higiena/
 37. http://www.medgeo.net/2013/11/28/kveba-4/
 38. http://www.medgeo.net/2013/11/28/movla-2/
 39. http://www.medgeo.net/2013/11/30/zili/
 40. http://www.medgeo.net/2013/11/30/nawolebi/
 41. http://www.medgeo.net/2014/10/24/mkerdis-kibo/
 42. http://www.medgeo.net/2016/05/31/ortopediuli-sasualebebi-osteoqondrozis-dros/
 43. http://www.medgeo.net/2016/06/07/kisris-banaji/
 44. http://www.medgeo.net/2016/06/07/wviv-terfis/
 45. http://www.medgeo.net/2016/06/07/bandaji-orsultatvis/
 46. http://www.medgeo.net/2016/06/07/zurgis-bandaji/
 47. http://www.medgeo.net/2016/06/07/majis-bandaji/
 48. http://www.medgeo.net/2016/06/07/idayvis-bandaji/
 49. http://www.medgeo.net/2016/06/07/mxris-bandaji/
 50. http://www.medgeo.net/2016/06/07/muxlis-bandaji/
 51. http://www.medgeo.net/2016/06/07/bandaji/
 52. http://www.medgeo.net/2016/06/07/msobiarobis-bandaji/
 53. http://www.medgeo.net/2016/06/09/sakeisros-bandaji/
 54. http://www.medgeo.net/2016/06/09/menj-barzayi/
 55. http://www.medgeo.net/2016/06/09/sasvilosnos-bandaji/
 56. http://www.medgeo.net/2016/06/09/sazardulis-tiaqari/
 57. http://www.medgeo.net/2016/06/10/postoperaciuli-bandaji/
 58. http://www.medgeo.net/2016/06/11/wipis-tiaqari/
 59. http://www.medgeo.net/2016/11/03/kompresiuli/
 60. http://www.medgeo.net/2016/11/04/makoreqtirebeli/
 61. http://www.medgeo.net/2017/11/15/barzayis-fiqsatori/
 62. http://www.medgeo.net/2017/11/19/terf-falangis-bandaji/
 63. http://www.medgeo.net/2017/11/20/exiv-majis-fiqsatori/
 64. http://www.medgeo.net/2017/11/26/svlovani-wanazardi/
 65. http://www.medgeo.net/2018/01/22/%e1%83%a1%e1%83%ac%e1%83%9d%e1%83%a0%e1%83%98-%e1%83%9c%e1%83%90%e1%83%ac%e1%83%9a%e1%83%90%e1%83%95%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%92%e1%83%90%e1%83%9b%e1%83%9d%e1%83%95%e1%83%90%e1%83%a0%e1%83%93-2/
 66. http://www.medgeo.net/2018/01/22/%e1%83%92%e1%83%a3%e1%83%9a%e1%83%9b%e1%83%99%e1%83%94%e1%83%a0%e1%83%93%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%91%e1%83%90%e1%83%9c%e1%83%93%e1%83%90%e1%83%9f%e1%83%98/
 67. http://www.medgeo.net/2018/01/22/%e1%83%9e%e1%83%9d%e1%83%a1%e1%83%a2%e1%83%9d%e1%83%9e%e1%83%94%e1%83%a0%e1%83%90%e1%83%aa%e1%83%98%e1%83%a3%e1%83%9a%e1%83%98-%e1%83%91%e1%83%90%e1%83%9c%e1%83%93%e1%83%90%e1%83%9f%e1%83%98/
 68. http://www.medgeo.net/2018/01/22/%e1%83%ac%e1%83%94%e1%83%9a%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%91%e1%83%90%e1%83%9c%e1%83%93%e1%83%90%e1%83%9f%e1%83%98/
 69. http://www.medgeo.net/2018/01/23/%e1%83%92%e1%83%90%e1%83%95%e1%83%90-%e1%83%ac%e1%83%94%e1%83%9a%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%99%e1%83%9d%e1%83%a0%e1%83%a1%e1%83%94%e1%83%a2%e1%83%98/
 70. http://www.medgeo.net/2018/01/23/%e1%83%92%e1%83%a3%e1%83%9a%e1%83%9b%e1%83%99%e1%83%94%e1%83%a0%e1%83%93-%e1%83%ac%e1%83%94%e1%83%9a%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%91%e1%83%90%e1%83%9c%e1%83%93%e1%83%90%e1%83%9f%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98/
 71. http://www.medgeo.net/2018/01/24/%e1%83%a7%e1%83%90%e1%83%95%e1%83%90%e1%83%a0%e1%83%af%e1%83%9c%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98/
 72. http://www.medgeo.net/2018/01/25/%e1%83%9b%e1%83%90%e1%83%a1%e1%83%a2%e1%83%94%e1%83%a5%e1%83%a2%e1%83%9d%e1%83%9b%e1%83%98%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%a8%e1%83%94%e1%83%9b%e1%83%93%e1%83%92%e1%83%9d%e1%83%9b/
 73. http://www.medgeo.net/2018/01/25/%e1%83%98%e1%83%9c%e1%83%95%e1%83%90%e1%83%9a%e1%83%98%e1%83%93%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%94%e1%83%a2%e1%83%9a%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98/
 74. http://www.medgeo.net/2018/01/26/%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%9b%e1%83%94%e1%83%93%e1%83%98%e1%83%aa%e1%83%98%e1%83%9c%e1%83%9d-%e1%83%ae%e1%83%94%e1%83%9a%e1%83%af%e1%83%9d%e1%83%ae%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98/
 75. http://www.medgeo.net/2018/01/26/%e1%83%99%e1%83%9d%e1%83%9b%e1%83%9e%e1%83%a0%e1%83%94%e1%83%a1%e1%83%98%e1%83%a3%e1%83%9a%e1%83%98-%e1%83%a2%e1%83%a0%e1%83%98%e1%83%99%e1%83%9d%e1%83%a2%e1%83%90%e1%83%9f%e1%83%98/
 76. http://www.medgeo.net/2018/01/26/%e1%83%a1%e1%83%a3%e1%83%9e%e1%83%98%e1%83%9c%e1%83%90%e1%83%a2%e1%83%9d%e1%83%a0%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98/
 77. http://www.medgeo.net/2018/01/26/%e1%83%9d%e1%83%a0%e1%83%97%e1%83%9d%e1%83%9e%e1%83%94%e1%83%93%e1%83%98%e1%83%a3%e1%83%9a%e1%83%98-%e1%83%a4%e1%83%94%e1%83%ae%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%aa%e1%83%9b%e1%83%94%e1%83%9a%e1%83%98/
 78. http://www.medgeo.net/2018/01/27/%e1%83%90%e1%83%a6%e1%83%9c%e1%83%90%e1%83%92%e1%83%9d%e1%83%91%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%99%e1%83%9d%e1%83%a0%e1%83%94%e1%83%a5%e1%83%a2%e1%83%9d%e1%83%a0%e1%83%98/
 79. http://www.medgeo.net/2018/02/01/%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%a8%e1%83%95%e1%83%98%e1%83%9a%e1%83%9d%e1%83%a1%e1%83%9c%e1%83%9d%e1%83%a1-%e1%83%93%e1%83%90%e1%83%ac%e1%83%94%e1%83%95%e1%83%90-%e1%83%92%e1%83%90%e1%83%9b%e1%83%9d%e1%83%95/
 80. http://www.medgeo.net/2018/02/01/%e1%83%ab%e1%83%95%e1%83%9a%e1%83%9d%e1%83%95%e1%83%90%e1%83%9c%e1%83%98-%e1%83%ac%e1%83%90%e1%83%9c%e1%83%90%e1%83%96%e1%83%90%e1%83%a0%e1%83%93%e1%83%98-%e1%83%a4%e1%83%94%e1%83%ae%e1%83%96%e1%83%94/
 81. http://www.medgeo.net/2018/02/12/%e1%83%a1%e1%83%ac%e1%83%9d%e1%83%a0%e1%83%98-%e1%83%9c%e1%83%90%e1%83%ac%e1%83%9a%e1%83%90%e1%83%95%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%92%e1%83%90%e1%83%9b%e1%83%9d%e1%83%95%e1%83%90%e1%83%a0%e1%83%93-3/
 82. http://www.medgeo.net/2018/02/20/%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%a0%e1%83%ab%e1%83%94%e1%83%95%e1%83%94-%e1%83%af%e1%83%98%e1%83%a0%e1%83%99%e1%83%95%e1%83%9a%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%a0%e1%83%94%e1%83%99%e1%83%9d%e1%83%9c%e1%83%a1%e1%83%a2/
 83. http://www.medgeo.net/2018/02/21/%e1%83%94%e1%83%92%e1%83%96%e1%83%9d%e1%83%9e%e1%83%a0%e1%83%9d%e1%83%97%e1%83%94%e1%83%96%e1%83%98%e1%83%a0%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%90/

 – ეს პოსტები გაშეარდეს აქ: https://www.facebook.com/ბანდაჟები-151902378848640/

 ნივთები ორსულებისთვის

 1. http://www.medgeo.net/2009/07/09/mastitis/
 2. http://www.medgeo.net/2009/07/13/rectocele/
 3. http://www.medgeo.net/2009/07/21/sterility/
 4. http://www.medgeo.net/2009/08/08/late_pregnancy/
 5. http://www.medgeo.net/2009/08/09/lactation/
 6. http://www.medgeo.net/2009/08/10/lactational_mastitis/
 7. http://www.medgeo.net/2009/08/15/postnatal_period/
 8. http://www.medgeo.net/2009/08/21/puerperal_phlebitis/
 9. http://www.medgeo.net/2009/12/23/%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%98/
 10. http://www.medgeo.net/2009/12/23/%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%A4%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%90/
 11. http://www.medgeo.net/2009/12/23/%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%90/
 12. http://www.medgeo.net/2009/12/23/%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%98/
 13. http://www.medgeo.net/2009/12/24/%E1%83%9B%E1%83%A8%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%93%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98-%E1%83%9A%E1%83%90/
 14. http://www.medgeo.net/2009/12/24/%E1%83%9B%E1%83%A8%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%93%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98-%E1%83%97%E1%83%A0%E1%83%9D/
 15. http://www.medgeo.net/2009/12/24/%E1%83%9B%E1%83%A8%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%93%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98-%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0/
 16. http://www.medgeo.net/2009/12/25/%E1%83%A0%E1%83%AB%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90/
 17. http://www.medgeo.net/2010/03/25/orsuloba/
 18. http://www.medgeo.net/2010/03/25/baby/
 19. http://www.medgeo.net/2010/03/26/orsuloba-3/
 20. http://www.medgeo.net/2010/03/26/baby-3/
 21. http://www.medgeo.net/2010/03/28/orsuloba-4/
 22. http://www.medgeo.net/2010/03/28/baby-5/
 23. http://www.medgeo.net/2010/03/29/bazaluri/
 24. http://www.medgeo.net/2010/03/29/orsuloba-5/
 25. http://www.medgeo.net/2010/03/29/baby-6/
 26. http://www.medgeo.net/2010/04/05/pregnancy-4/
 27. http://www.medgeo.net/2010/04/07/orsuloba-7/
 28. http://www.medgeo.net/2010/04/14/pregnancy-5/
 29. http://www.medgeo.net/2010/05/06/pregrancy/
 30. http://www.medgeo.net/2010/05/17/orsuloba-8/
 31. http://www.medgeo.net/2010/09/17/pregrancy-2/
 32. http://www.medgeo.net/2010/09/21/orsuloba-9/
 33. http://www.medgeo.net/2010/09/29/baby-26/
 34. http://www.medgeo.net/2010/10/10/baby-27/
 35. http://www.medgeo.net/2010/10/12/baby-28/
 36. http://www.medgeo.net/2010/11/04/pregnancy-9/
 37. http://www.medgeo.net/2010/11/04/pregnancy-8/
 38. http://www.medgeo.net/2010/11/04/pregnancy-10/
 39. http://www.medgeo.net/2010/11/04/pregnancy-11/
 40. http://www.medgeo.net/2010/11/04/pregnancy-12/
 41. http://www.medgeo.net/2010/11/04/pregnancy-13/
 42. http://www.medgeo.net/2010/11/04/pregnancy-14/
 43. http://www.medgeo.net/2010/11/04/pregnancy-15/
 44. http://www.medgeo.net/2010/11/04/pregnancy-16/
 45. http://www.medgeo.net/2010/11/04/pregnancy-17/
 46. http://www.medgeo.net/2010/11/04/pregnancy-18/
 47. http://www.medgeo.net/2010/11/04/pregnancy-19/
 48. http://www.medgeo.net/2010/11/04/pregnancy-20/
 49. http://www.medgeo.net/2010/11/04/pregnancy-21/
 50. http://www.medgeo.net/2010/11/04/pregnancy-22/
 51. http://www.medgeo.net/2010/11/04/pregnancy-23/
 52. http://www.medgeo.net/2010/11/04/pregnancy-24/
 53. http://www.medgeo.net/2010/11/04/pregnancy-25/
 54. http://www.medgeo.net/2010/11/04/pregnancy-26/
 55. http://www.medgeo.net/2010/11/04/pregnancy-27/
 56. http://www.medgeo.net/2010/11/04/pregnancy-28/
 57. http://www.medgeo.net/2010/11/04/pregnancy-29/
 58. http://www.medgeo.net/2010/11/04/pregnancy-30/
 59. http://www.medgeo.net/2010/11/04/pregnancy-31/
 60. http://www.medgeo.net/2010/11/04/pregnancy-32/
 61. http://www.medgeo.net/2010/11/04/pregnancy-33/
 62. http://www.medgeo.net/2010/11/04/pregnancy-34/
 63. http://www.medgeo.net/2010/11/04/pregnancy-8/
 64. http://www.medgeo.net/2013/01/16/%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%9C%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A7%E1%83%9D%E1%83%A4/
 65. http://www.medgeo.net/2013/01/21/%E1%83%9B%E1%83%A8%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%93%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98-%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0/
 66. http://www.medgeo.net/2013/01/22/%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90-%E1%83%B0%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%90/
 67. http://www.medgeo.net/2013/01/22/%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%99%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/
 68. http://www.medgeo.net/2013/01/22/%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%96%E1%83%98/
 69. http://www.medgeo.net/2013/01/22/%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%A8%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%90/
 70. http://www.medgeo.net/2013/01/23/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%94%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A0%E1%83%9D-2/
 71. http://www.medgeo.net/2013/02/11/%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%9B%E1%83%A8%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90/
 72. http://www.medgeo.net/2013/11/27/usviloba-3/
 73. http://www.medgeo.net/2013/11/27/usviloba-4/
 74. http://www.medgeo.net/2013/11/27/usviloba-5/
 75. http://www.medgeo.net/2013/11/27/usviloba-6/
 76. http://www.medgeo.net/2013/11/27/usviloba-7/
 77. http://www.medgeo.net/2015/05/21/orsuloba-42/
 78. http://www.medgeo.net/2015/05/21/orsuloba-43/
 79. http://www.medgeo.net/2015/05/21/orsuloba-44/
 80. http://www.medgeo.net/2015/06/02/samsobiaro-7/
 81. http://www.medgeo.net/2015/11/05/sakeisro/
 82. http://www.medgeo.net/2015/11/05/sakeisro-3/
 83. http://www.medgeo.net/2015/11/05/sakeisro-kveta/
 84. http://www.medgeo.net/2015/11/05/sakeisro-5/
 85. http://www.medgeo.net/2015/11/05/sakeisro-kv/
 86. http://www.medgeo.net/2015/11/05/sakesiro-5/
 87. http://www.medgeo.net/2015/11/05/sakeisro-4/
 88. http://www.medgeo.net/2015/11/05/sakeisros-gavlenebi/
 89. http://www.medgeo.net/2016/06/01/nayofis-zoma/
 90. http://www.medgeo.net/2016/06/07/bandaji-orsultatvis/
 91. http://www.medgeo.net/2016/07/14/fexmzimobis-dasadgeni-testebi/
 92. http://www.medgeo.net/2016/07/21/ra-swirdeba-orsuls/
 93. http://www.medgeo.net/2016/07/21/ovulaciis-dasadgeni-testi/
 94. http://www.medgeo.net/2016/09/30/bavsvebi-orsulebi/
 95. http://www.medgeo.net/2016/10/10/axalsobili-2/
 96. http://www.medgeo.net/2016/11/13/orsulis-tansacmeli/
 97. http://www.medgeo.net/2016/12/18/sakeisro-2/
 98. http://www.medgeo.net/2017/11/10/orsuloba-15/
 99. http://www.medgeo.net/2018/02/03/%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%99%e1%83%94%e1%83%98%e1%83%a1%e1%83%a0%e1%83%9d-3/
 100. http://www.medgeo.net/2018/02/05/%e1%83%97%e1%83%98%e1%83%90%e1%83%a5%e1%83%90%e1%83%a0%e1%83%98-2/
 101. http://www.medgeo.net/2018/02/05/%e1%83%9d%e1%83%9e%e1%83%94%e1%83%a0%e1%83%90%e1%83%aa%e1%83%98%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%a8%e1%83%94%e1%83%9b%e1%83%93%e1%83%92%e1%83%9d%e1%83%9b%e1%83%98-%e1%83%9b%e1%83%9d%e1%83%95%e1%83%9a%e1%83%90/
 102. http://www.medgeo.net/2018/02/06/%e1%83%9b%e1%83%a8%e1%83%9d%e1%83%91%e1%83%98%e1%83%90%e1%83%a0%e1%83%9d%e1%83%91%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%a8%e1%83%94%e1%83%9b%e1%83%93%e1%83%92%e1%83%9d%e1%83%9b%e1%83%98-%e1%83%9e%e1%83%94-2/
 103. http://www.medgeo.net/2018/02/08/%e1%83%ab%e1%83%a3%e1%83%ab%e1%83%a3%e1%83%97%e1%83%98-%e1%83%99%e1%83%95%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%90/
 104. http://www.medgeo.net/2018/03/13/%e1%83%9a%e1%83%90%e1%83%a5%e1%83%a2%e1%83%9d%e1%83%a1%e1%83%a2%e1%83%90%e1%83%96%e1%83%98/
 105. http://www.medgeo.net/2018/06/05/%e1%83%a0%e1%83%ab%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%92%e1%83%90%e1%83%93%e1%83%90%e1%83%9b%e1%83%a3%e1%83%a8%e1%83%90%e1%83%95%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%90%e1%83%9e%e1%83%90%e1%83%a0%e1%83%90/
 106. http://www.medgeo.net/2018/06/28/%e1%83%9d%e1%83%a0%e1%83%a1%e1%83%a3%e1%83%9a%e1%83%9d%e1%83%91%e1%83%98%e1%83%a1%e1%83%97%e1%83%95%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%9b%e1%83%96%e1%83%90%e1%83%93%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%9e/

 – ეს პოსტები გაშეარდეს აქ: https://www.facebook.com/ginekologiaorsuloba/

 ფისტა

 1. http://www.medgeo.net/2009/12/15/fista-2/
 2. http://www.medgeo.net/2010/01/20/fista-5/
 3. http://www.medgeo.net/2010/02/04/fista-6/
 4. http://www.medgeo.net/2016/07/30/fista-4/

 – ეს პოსტები გაშეარდეს აქ: https://www.facebook.com/აგრო-175277085828841/

 აკნე

 1. http://www.medgeo.net/2009/10/15/acne/
 2. http://www.medgeo.net/2009/11/19/akne/
 3. http://www.medgeo.net/2009/12/21/%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%A4%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%9B%E1%83%AD%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%90/
 4. http://www.medgeo.net/2009/12/23/%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98/
 5. http://www.medgeo.net/2009/12/23/%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%9C%E1%83%94/
 6. http://www.medgeo.net/2009/12/23/%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%98/
 7. http://www.medgeo.net/2013/02/25/%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%90-%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%9C%E1%83%94/

 – ეს პოსტები გაშეარდეს აქ: https://www.facebook.com/დერმატოლოგია-139971306057421/


ქოლესტერინი

 1. http://www.medgeo.net/2010/02/05/qolesterini-2/
 2. http://www.medgeo.net/2014/01/17/cximebi/
 3. http://www.medgeo.net/2014/06/24/%E1%83%A5%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%AA/
 4. http://www.medgeo.net/2014/06/29/%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%A0-%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%97-%E1%83%A5%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94/
 5. http://www.medgeo.net/2014/06/30/%E1%83%A5%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AC%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%9B%E1%83%93/
 6. http://www.medgeo.net/2014/07/03/%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%AE%E1%83%9A%E1%83%A8%E1%83%98-%E1%83%A5%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A5/
 7. http://www.medgeo.net/2014/07/05/%E1%83%A5%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%AD%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%91%E1%83%94/
 8. http://www.medgeo.net/2014/07/06/%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A7%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%93%E1%83%A6%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%9D/
 9. http://www.medgeo.net/2014/07/14/%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%90%E1%83%A9%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%A5%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1/
 10. http://www.medgeo.net/2014/07/17/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C/
 11. http://www.medgeo.net/2014/07/18/%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%AE%E1%83%9A%E1%83%A8%E1%83%98-%E1%83%A5%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%9C/
 12. http://www.medgeo.net/2014/07/24/%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%AA-%E1%83%A3%E1%83%A4%E1%83%A0%E1%83%9D-%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%90-%E1%83%A5%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94/
 13. http://www.medgeo.net/2014/07/25/%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A5%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%93/
 14. http://www.medgeo.net/2014/09/02/%E1%83%96%E1%83%94%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%96%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A9%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%90/
 15. http://www.medgeo.net/2014/09/02/%E1%83%96%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%95%E1%83%90-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A7%E1%83%94%E1%83%9C/
 16. http://www.medgeo.net/2014/09/03/%E1%83%A5%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%91-%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%A3/
 17. http://www.medgeo.net/2014/09/04/%E1%83%A5%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%90/
 18. http://www.medgeo.net/2014/09/09/%E1%83%A5%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98/
 19. http://www.medgeo.net/2014/09/16/%E1%83%A5%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%90/
 20. http://www.medgeo.net/2014/11/22/omega-3/
 21. http://www.medgeo.net/2014/11/22/omega3-tvisebebi/
 22. http://www.medgeo.net/2014/11/22/omega3-cvenebebi/
 23. http://www.medgeo.net/2014/11/22/omega3-sakvebshi/
 24. http://www.medgeo.net/2014/11/23/omega3-kafsulebi/
 25. http://www.medgeo.net/2014/11/23/qolisi/
 26. http://www.medgeo.net/2014/11/25/omega3-daavadebebi/
 27. http://www.medgeo.net/2014/11/25/qolesterini-ushviloba/
 28. http://www.medgeo.net/2014/11/29/seli-kulinariasi/
 29. http://www.medgeo.net/2014/11/29/selis-zeti/
 30. http://www.medgeo.net/2014/11/29/selis-gozinayi/
 31. http://www.medgeo.net/2014/11/29/selis-koqteili/
 32. http://www.medgeo.net/2014/11/29/fafa-selisagan/
 33. http://www.medgeo.net/2014/11/29/selis-iogurti/
 34. http://www.medgeo.net/2014/11/29/selis-kiseli/
 35. http://www.medgeo.net/2014/11/29/selis-lavasi/
 36. http://www.medgeo.net/2014/11/29/selis-halva/
 37. http://www.medgeo.net/2014/11/30/selis-funtusebi/
 38. http://www.medgeo.net/2014/11/30/seli-2/
 39. http://www.medgeo.net/2014/11/30/seli-dieta/
 40. http://www.medgeo.net/2014/11/30/qolesterinis-daweva/
 41. http://www.medgeo.net/2014/11/30/selis-zeti-2/
 42. http://www.medgeo.net/2014/11/30/qolesterini-da-demencia/
 43. http://www.medgeo.net/2014/11/30/warbi-qolesterini/
 44. http://www.medgeo.net/2014/11/30/%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%B0%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%96%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A5%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90-%E1%83%A5%E1%83%9D/
 45. http://www.medgeo.net/2014/11/30/dieta-qolesterini/
 46. http://www.medgeo.net/2014/12/01/antiqolesterinuli/
 47. http://www.medgeo.net/2014/12/02/qolesterinis-damwevi/
 48. http://www.medgeo.net/2014/12/03/nirabi-selis/
 49. http://www.medgeo.net/2014/12/03/skrabi/
 50. http://www.medgeo.net/2014/12/03/vitaminizirebuli-nirabi/
 51. http://www.medgeo.net/2014/12/03/damarbilebeli-nirabi/
 52. http://www.medgeo.net/2014/12/03/nirabi-msrali-kanisatvis/
 53. http://www.medgeo.net/2014/12/03/nirabi-kanisatvis/
 54. http://www.medgeo.net/2014/12/03/selis-nirabi/
 55. http://www.medgeo.net/2014/12/03/losioni/
 56. http://www.medgeo.net/2014/12/03/nirabi-normaluri/
 57. http://www.medgeo.net/2014/12/03/cximiani-kani/
 58. http://www.medgeo.net/2014/12/03/nirbebi-pigmenturi/
 59. http://www.medgeo.net/2014/12/03/nirabi-selistvis/
 60. http://www.medgeo.net/2014/12/03/efeqturi-nirabi/
 61. http://www.medgeo.net/2014/12/03/seli-tmistvis/
 62. http://www.medgeo.net/2014/12/03/gamazlierebeli-nirabi/
 63. http://www.medgeo.net/2014/12/03/msrali-tma/
 64. http://www.medgeo.net/2014/12/03/nirabi-tmistvis/
 65. http://www.medgeo.net/2014/12/03/vitaminizirebuli-nirabi-2/
 66. http://www.medgeo.net/2014/12/03/tanis-masaji/
 67. http://www.medgeo.net/2014/12/05/folaqebi-arteriasi/
 68. http://www.medgeo.net/2014/12/06/qolesterini-da-saxsrebi/
 69. http://www.medgeo.net/2014/12/07/kibo-da-qolesterini/
 70. http://www.medgeo.net/2014/12/07/omega3-depresia/
 71. http://www.medgeo.net/2014/12/07/omega3-msralitvali/
 72. http://www.medgeo.net/2014/12/11/%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%90-3/
 73. http://www.medgeo.net/2014/12/14/qolesterini-da-orsuloba/
 74. http://www.medgeo.net/2014/12/15/selis-zeti-3/
 75. http://www.medgeo.net/2014/12/15/selis-zetis-tvisebebi/
 76. http://www.medgeo.net/2014/12/15/seliszeti-tevzi/
 77. http://www.medgeo.net/2014/12/15/seliszeti-xalxurimedicina/
 78. http://www.medgeo.net/2014/12/15/seliszeti-dieta/
 79. http://www.medgeo.net/2014/12/15/seliszeti-sibere/
 80. http://www.medgeo.net/2014/12/15/seliszeti-recepti/
 81. http://www.medgeo.net/2014/12/15/tmis-cvena/
 82. http://www.medgeo.net/2014/12/15/mtvrevadi-tma/
 83. http://www.medgeo.net/2014/12/15/gamomsrali-tma/
 84. http://www.medgeo.net/2014/12/15/msrali-kani/
 85. http://www.medgeo.net/2014/12/15/gamomsrali-kani/
 86. http://www.medgeo.net/2014/12/16/qolesterini-da-frigiduloba/
 87. http://www.medgeo.net/2014/12/16/gasaxdomi-kiseli/
 88. http://www.medgeo.net/2014/12/16/qolesterinis-done/
 89. http://www.medgeo.net/2014/12/16/qututos-kani/
 90. http://www.medgeo.net/2014/12/17/qumeli-selisagan/
 91. http://www.medgeo.net/2014/12/18/garivebuli-selistesli/
 92. http://www.medgeo.net/2014/12/21/qolesterini-da-bavshvebi/
 93. http://www.medgeo.net/2014/12/27/qolesterini-da-varjishi/
 94. http://www.medgeo.net/2014/12/28/qolesterini-da-prostata/
 95. http://www.medgeo.net/2015/01/08/selis-tesli/
 96. http://www.medgeo.net/2015/01/08/selis-cila/
 97. http://www.medgeo.net/2015/01/08/selis-naxsirwylebi/
 98. http://www.medgeo.net/2015/01/08/selis-cximebi/
 99. http://www.medgeo.net/2015/01/09/seliszetis-warmoeba/
 100. http://www.medgeo.net/2015/01/09/selis-vitaminebi/
 101. http://www.medgeo.net/2015/01/09/lignanebi-selsi/
 102. http://www.medgeo.net/2015/01/09/selis-ujredisi/
 103. http://www.medgeo.net/2015/01/11/selis-tesli-2/
 104. http://www.medgeo.net/2015/01/11/%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%97-%E1%83%92%E1%83%A0/
 105. http://www.medgeo.net/2015/01/11/%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%90-%E1%83%93/
 106. http://www.medgeo.net/2015/01/11/%E1%83%A4%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%90-%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%90-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%A9%E1%83%98%E1%83%A0/
 107. http://www.medgeo.net/2015/01/11/%E1%83%A4%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%90-%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%90-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%A2/
 108. http://www.medgeo.net/2015/01/11/%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%90-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%90/
 109. http://www.medgeo.net/2015/01/11/%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%A7%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%99%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%AB%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%9A/
 110. http://www.medgeo.net/2015/01/11/%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%90-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A1/
 111. http://www.medgeo.net/2015/01/11/%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%90-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%A5%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1/
 112. http://www.medgeo.net/2015/01/11/%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%90-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%A3%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%99%E1%83%9D-%E1%83%A9/
 113. http://www.medgeo.net/2015/01/11/qolesterini-da-qalis-orgazmi/
 114. http://www.medgeo.net/2015/01/12/%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%90-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%A5%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%AF%E1%83%A3%E1%83%A2%E1%83%98/
 115. http://www.medgeo.net/2015/01/12/%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%90-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A4%E1%83%90/
 116. http://www.medgeo.net/2015/01/12/%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1/
 117. http://www.medgeo.net/2015/01/12/%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%90-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%A7%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%AB%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1/
 118. http://www.medgeo.net/2015/01/18/warbi-qolesterini-2/
 119. http://www.medgeo.net/2015/01/20/%E1%83%A5%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%94/
 120. http://www.medgeo.net/2015/01/21/menopauza-da-qolesterini/
 121. http://www.medgeo.net/2015/01/21/qolesterini-da-orgazmi/
 122. http://www.medgeo.net/2015/01/21/qolesterini-da-insulti/
 123. http://www.medgeo.net/2015/01/21/diabeti-qolesterini/\
 124. http://www.medgeo.net/2018/06/28/%e1%83%9d%e1%83%9b%e1%83%94%e1%83%92%e1%83%90-3-2/

 – ეს პოსტები გაშეარდეს აქ: https://www.facebook.com/ქოლესტერინის-მართვა-1395648790681107/

 


კოსმეტიკა, პარფიუმერია

 1. http://www.medgeo.net/2009/11/26/kosmetic/
 2. http://www.medgeo.net/2009/12/24/%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%90/
 3. http://www.medgeo.net/2010/04/19/kosmetic-2/
 4. http://www.medgeo.net/2016/03/27/makiaji/
 5. http://www.medgeo.net/2016/03/27/tucis-makiaji/
 6. http://www.medgeo.net/2016/04/04/xelov-wamwam/
 7. http://www.medgeo.net/2016/04/05/funjebi/
 8. http://www.medgeo.net/2016/04/06/kosmetika-4/
 9. http://www.medgeo.net/2016/04/06/sasacuqre-2/
 10. http://www.medgeo.net/2016/04/06/sunamo/
 11. http://www.medgeo.net/2016/04/06/makiaji-2/
 12. http://www.medgeo.net/2016/04/12/kosmetika-alergia/
 13. http://www.medgeo.net/2016/04/12/rcevebi-2/
 14. http://www.medgeo.net/2016/04/17/pudra/
 15. http://www.medgeo.net/2016/04/17/mamakacis-kosmetika/
 16. http://www.medgeo.net/2016/04/20/kosmetika-5/
 17. http://www.medgeo.net/2016/04/27/sunamo-2/
 18. http://www.medgeo.net/2016/05/03/makiaji-3/

 – ეს პოსტები გაშეარდეს აქ: https://www.facebook.com/კოსმეტიკა-კოსმეტოლოგია-208033372620544/

 


დიეტები, კორექცია

 1. http://www.medgeo.net/2009/12/05/feeding/
 2. http://www.medgeo.net/2009/12/05/dietary_habits/
 3. http://www.medgeo.net/2009/12/05/energy_balance/
 4. http://www.medgeo.net/2009/12/05/protein/
 5. http://www.medgeo.net/2009/12/05/fat-3/
 6. http://www.medgeo.net/2009/12/05/carbohydrates-2/
 7. http://www.medgeo.net/2009/12/07/energy_balance-2/
 8. http://www.medgeo.net/2009/12/08/mineral_substance/
 9. http://www.medgeo.net/2009/12/09/waste/
 10. http://www.medgeo.net/2009/12/10/ananas/
 11. http://www.medgeo.net/2009/12/10/starch/
 12. http://www.medgeo.net/2009/12/10/power_inputs/
 13. http://www.medgeo.net/2009/12/11/fat-4/
 14. http://www.medgeo.net/2009/12/11/diets-4/
 15. http://www.medgeo.net/2009/12/12/carbohydrates-3/
 16. http://www.medgeo.net/2009/12/13/dieta/
 17. http://www.medgeo.net/2009/12/13/products/
 18. http://www.medgeo.net/2009/12/13/dietebi/
 19. http://www.medgeo.net/2009/12/13/monodieta/
 20. http://www.medgeo.net/2009/12/13/monodietebi/
 21. http://www.medgeo.net/2009/12/13/bananis_dieta/
 22. http://www.medgeo.net/2009/12/14/brinji/
 23. http://www.medgeo.net/2009/12/14/apple/
 24. http://www.medgeo.net/2009/12/14/apple_agg/
 25. http://www.medgeo.net/2009/12/14/kartofilis_dieta/
 26. http://www.medgeo.net/2009/12/14/kefiri/
 27. http://www.medgeo.net/2009/12/14/kitri/
 28. http://www.medgeo.net/2009/12/14/kombostos_dieta/
 29. http://www.medgeo.net/2009/12/14/milk/
 30. http://www.medgeo.net/2009/12/14/watermelon/
 31. http://www.medgeo.net/2009/12/14/stafilo/
 32. http://www.medgeo.net/2009/12/14/yurzeni/
 33. http://www.medgeo.net/2009/12/14/%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/
 34. http://www.medgeo.net/2009/12/14/herkulesi/
 35. http://www.medgeo.net/2009/12/14/xawo/
 36. http://www.medgeo.net/2009/12/14/arajani/
 37. http://www.medgeo.net/2010/01/12/dieta-2/
 38. http://www.medgeo.net/2010/01/15/dieta-3/
 39. http://www.medgeo.net/2010/01/15/dieta-4/
 40. http://www.medgeo.net/2010/01/18/dabalkaloriuli/
 41. http://www.medgeo.net/2010/01/19/dieta-5/
 42. http://www.medgeo.net/2010/01/22/depression/
 43. http://www.medgeo.net/2010/01/23/apple-2/
 44. http://www.medgeo.net/2010/01/26/doets/
 45. http://www.medgeo.net/2010/02/06/dietebi-2/
 46. http://www.medgeo.net/2010/02/07/dieta-6/
 47. http://www.medgeo.net/2010/02/07/dieta-7/
 48. http://www.medgeo.net/2010/02/07/diets-5/
 49. http://www.medgeo.net/2010/02/08/diets-6/
 50. http://www.medgeo.net/2010/02/08/dieta-8/
 51. http://www.medgeo.net/2010/02/09/dieta-9/
 52. http://www.medgeo.net/2010/02/09/dieta-10/
 53. http://www.medgeo.net/2010/02/18/greifruti/
 54. http://www.medgeo.net/2010/02/20/dieta-11/
 55. http://www.medgeo.net/2010/02/22/diets-7/
 56. http://www.medgeo.net/2010/02/24/franguli_dieta/
 57. http://www.medgeo.net/2010/02/27/holivudis_di/
 58. http://www.medgeo.net/2010/03/02/dieta-15/
 59. http://www.medgeo.net/2010/03/02/dieta-16/
 60. http://www.medgeo.net/2010/03/03/%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%96%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98_%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%90/
 61. http://www.medgeo.net/2010/03/04/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%9D_%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/
 62. http://www.medgeo.net/2010/03/04/%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%90-2/
 63. http://www.medgeo.net/2010/03/05/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%9D_%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-2/
 64. http://www.medgeo.net/2010/03/05/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%9D_%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-3/
 65. http://www.medgeo.net/2010/03/09/samkurnalo_dieta/
 66. http://www.medgeo.net/2010/03/10/samkurnalo_dietebi/
 67. http://www.medgeo.net/2010/03/23/diets-8/
 68. http://www.medgeo.net/2010/04/05/samkurnalo_dieta-2/
 69. http://www.medgeo.net/2010/04/05/cilovani_dieta/
 70. http://www.medgeo.net/2010/04/07/dieta-18/
 71. http://www.medgeo.net/2010/04/14/diets-10/
 72. http://www.medgeo.net/2010/04/15/diets-11/
 73. http://www.medgeo.net/2010/04/16/celulitis/
 74. http://www.medgeo.net/2010/04/16/samkurnalo_dieta-3/
 75. http://www.medgeo.net/2010/04/17/benting/
 76. http://www.medgeo.net/2010/04/17/samk_diet/
 77. http://www.medgeo.net/2010/04/17/demol/
 78. http://www.medgeo.net/2010/04/17/dimkov/
 79. http://www.medgeo.net/2010/04/18/begashvili/
 80. http://www.medgeo.net/2010/04/18/diets-13/
 81. http://www.medgeo.net/2010/04/18/dieta-19/
 82. http://www.medgeo.net/2010/04/19/haus/
 83. http://www.medgeo.net/2010/04/19/kalatozishvili/
 84. http://www.medgeo.net/2010/04/20/diets-14/
 85. http://www.medgeo.net/2010/04/20/dietis/
 86. http://www.medgeo.net/2010/04/20/diet-2/
 87. http://www.medgeo.net/2010/04/20/monodiets/
 88. http://www.medgeo.net/2010/04/20/protein-2/
 89. http://www.medgeo.net/2010/04/24/dieta-20/
 90. http://www.medgeo.net/2010/05/02/diets-18/
 91. http://www.medgeo.net/2010/05/05/diets-19/
 92. http://www.medgeo.net/2011/06/01/naklebcximiani/
 93. http://www.medgeo.net/2011/06/02/ornisi/
 94. http://www.medgeo.net/2011/06/03/dieta_ginzburg/
 95. http://www.medgeo.net/2011/06/05/diets-21/
 96. http://www.medgeo.net/2011/06/04/impulsuri_dieta/
 97. http://www.medgeo.net/2016/05/18/wonis-koreqciis-sasualebebi/

 – ეს პოსტები გაშეარდეს აქ:   https://www.facebook.com/წონის-კორექცია-დიეტები-166654310109092/


აუტიზმი

 1. http://www.medgeo.net/2009/12/11/%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9B%E1%83%98/
 2. http://www.medgeo.net/2015/12/30/autizmi/
 3. http://www.medgeo.net/2016/06/10/kanisterapia/
 4. http://www.medgeo.net/2017/03/03/autisturi-ashliloba/
 5. http://www.medgeo.net/2017/04/19/autisturi-speqtris-asliloba/
 6. http://www.medgeo.net/2017/04/24/ganmavitarebeli-dasveneba/
 7. http://www.medgeo.net/2018/03/21/%e1%83%91%e1%83%90%e1%83%95%e1%83%a8%e1%83%95%e1%83%97%e1%83%90-%e1%83%90%e1%83%a3%e1%83%a2%e1%83%98%e1%83%96%e1%83%9b%e1%83%98/
 8. http://www.medgeo.net/2018/03/30/%e1%83%90%e1%83%a3%e1%83%a2%e1%83%98%e1%83%a1%e1%83%a2%e1%83%98-%e1%83%91%e1%83%90%e1%83%95%e1%83%a8%e1%83%95%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98/
 9. http://www.medgeo.net/2018/03/30/%e1%83%90%e1%83%a3%e1%83%a2%e1%83%98%e1%83%a1%e1%83%a2-%e1%83%91%e1%83%90%e1%83%95%e1%83%a8%e1%83%95%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%a8%e1%83%98-%e1%83%a1%e1%83%9d%e1%83%aa%e1%83%98%e1%83%90%e1%83%9a%e1%83%a3/
 10. http://www.medgeo.net/2018/03/30/%e1%83%90%e1%83%a3%e1%83%a2%e1%83%98%e1%83%a1%e1%83%a2%e1%83%98-%e1%83%91%e1%83%90%e1%83%95%e1%83%a8%e1%83%95%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%9b%e1%83%94%e1%83%a2%e1%83%a7%e1%83%95%e1%83%94/
 11. http://www.medgeo.net/2018/03/30/%e1%83%90%e1%83%a3%e1%83%a2%e1%83%98%e1%83%a1%e1%83%a2-%e1%83%91%e1%83%90%e1%83%95%e1%83%a8%e1%83%95%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%a8%e1%83%98-%e1%83%9b%e1%83%94%e1%83%a2%e1%83%a7%e1%83%95%e1%83%94%e1%83%9a/
 12. http://www.medgeo.net/2018/03/30/%e1%83%90%e1%83%a3%e1%83%a2%e1%83%98%e1%83%a1%e1%83%a2-%e1%83%91%e1%83%90%e1%83%95%e1%83%a8%e1%83%95%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%a8%e1%83%98-%e1%83%9b%e1%83%94%e1%83%a2%e1%83%a7%e1%83%95%e1%83%94-2/
 13. http://www.medgeo.net/2018/03/30/%e1%83%90%e1%83%a3%e1%83%a2%e1%83%98%e1%83%a1%e1%83%a2-%e1%83%91%e1%83%90%e1%83%95%e1%83%a8%e1%83%95%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%a8%e1%83%98-%e1%83%ac%e1%83%94%e1%83%a0%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%99/
 14. http://www.medgeo.net/2018/06/30/%e1%83%9c%e1%83%98%e1%83%95%e1%83%97%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98-%e1%83%90%e1%83%a3%e1%83%a2%e1%83%98%e1%83%96%e1%83%9b%e1%83%98/

 – ეს პოსტები გაშეარდეს აქ:  https://www.facebook.com/ექიმთა-კლუბი-157842754261714/

 


ჯანდაცვა

 1. http://www.medgeo.net/2009/12/11/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98/
 2. http://www.medgeo.net/2009/12/21/%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%90/
 3. http://www.medgeo.net/2009/12/21/%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%98/
 4. http://www.medgeo.net/2016/04/06/jandacva/
 5. http://www.medgeo.net/2016/04/06/medikamentebi/
 6. http://www.medgeo.net/2016/04/06/optika/
 7. http://www.medgeo.net/2016/04/06/vitaminebi-2/
 8. http://www.medgeo.net/2016/04/06/relaqsacia/
 9. http://www.medgeo.net/2016/04/17/fexis-masajori/
 10. http://www.medgeo.net/2016/05/16/masaji-insultis-semdeg/
 11. http://www.medgeo.net/2016/05/28/aramedikamentozuri-sasualebebi-sakikis-tavidan-asacileblad/

 – ეს პოსტები გაშეარდეს აქ:  https://www.facebook.com/სამკურნალო-პრეპარატები-173602909329327/


ნივთები ბავშვებისათვის

 1. http://www.medgeo.net/2010/04/27/baby-12/
 2. http://www.medgeo.net/2010/06/16/baby-19/
 3. http://www.medgeo.net/2013/10/22/bunebrivi-kveba/
 4. http://www.medgeo.net/2013/11/05/pirveli-kbilebi/
 5. http://www.medgeo.net/2013/11/14/bavsvis-satamaso/
 6. http://www.medgeo.net/2013/11/14/%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%A0-%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A9%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%97-%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1/
 7. http://www.medgeo.net/2013/11/15/%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%A0-%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A9%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%97-%E1%83%91%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%9A%E1%83%98/
 8. http://www.medgeo.net/2013/11/16/%E1%83%A0%E1%83%90-%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%98/
 9. http://www.medgeo.net/2013/11/16/%E1%83%A1%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%92-%E1%83%A8%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A4%E1%83%98/
 10. http://www.medgeo.net/2013/11/16/%E1%83%A1%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%98-%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%97/
 11. http://www.medgeo.net/2013/11/16/%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%98-%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%98/
 12. http://www.medgeo.net/2013/11/28/bavsvi-4/
 13. http://www.medgeo.net/2013/11/28/%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%AC%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%97%E1%83%AE%E1%83%94/
 14. http://www.medgeo.net/2013/11/28/%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A9%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%97-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D-%E1%83%96%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%A9%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%97/
 15. http://www.medgeo.net/2013/11/28/%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%99%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98/
 16. http://www.medgeo.net/2013/11/29/bavsvi-5/
 17. http://www.medgeo.net/2013/11/30/bavsvi-6/
 18. http://www.medgeo.net/2013/12/01/bavsvi-8/
 19. http://www.medgeo.net/2013/12/03/bavsvi-9/
 20. http://www.medgeo.net/2013/12/04/%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%A0-%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A9%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%97-%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1-2/
 21. http://www.medgeo.net/2013/12/04/%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%AB%E1%83%A3%E1%83%AB%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90/
 22. http://www.medgeo.net/2013/12/04/bavsvi-10/
 23. http://www.medgeo.net/2013/12/05/bavsvi-11/
 24. http://www.medgeo.net/2013/12/07/bavsvi-12/
 25. http://www.medgeo.net/2013/12/08/bavsvi-13/
 26. http://www.medgeo.net/2013/12/10/bavsvi-14/
 27. http://www.medgeo.net/2013/12/11/%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%A0-%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A9%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%97-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%9D/
 28. http://www.medgeo.net/2013/12/11/%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%A0-%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%A3%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%97-%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%99/
 29. http://www.medgeo.net/2014/01/07/%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%AC%E1%83%98%E1%83%92%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/
 30. http://www.medgeo.net/2014/01/28/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%9D-%E1%83%99%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/
 31. http://www.medgeo.net/2014/01/30/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%9D-%E1%83%96%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/
 32. http://www.medgeo.net/2014/01/30/%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%AA%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%90/
 33. http://www.medgeo.net/2014/01/30/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%9D-%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%99%E1%83%98/
 34. http://www.medgeo.net/2014/02/28/%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%A7%E1%83%A3%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AC%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90/
 35. http://www.medgeo.net/2014/03/01/%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%A0-%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A9%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%97-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A8%E1%83%95-2/
 36. http://www.medgeo.net/2014/03/01/%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%A0-%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A9%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%97-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A8%E1%83%952/
 37. http://www.medgeo.net/2014/04/02/%E1%83%9B%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1/
 38. http://www.medgeo.net/2014/05/20/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%9D-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98/
 39. http://www.medgeo.net/2014/05/21/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%9D-%E1%83%A8%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9E%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98/
 40. http://www.medgeo.net/2014/05/21/%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%98-%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%90/
 41. http://www.medgeo.net/2014/05/29/%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A0%E1%83%AB%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AC%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%90/
 42. http://www.medgeo.net/2014/05/29/%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A0%E1%83%AB%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AC%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%90/
 43. http://www.medgeo.net/2014/05/29/%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A0%E1%83%AB%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%94/
 44. http://www.medgeo.net/2014/05/29/%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A0%E1%83%AB%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AC%E1%83%A7/
 45. http://www.medgeo.net/2014/05/29/%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90/
 46. http://www.medgeo.net/2016/04/06/bavsvi-17/
 47. http://www.medgeo.net/2016/06/09/ra-swirdeba-axalsobils/
 48. http://www.medgeo.net/2016/07/11/abadokebi/
 49. http://www.medgeo.net/2016/07/24/aqtiuri-dasveneba/
 50. http://www.medgeo.net/2016/10/10/zoma/
 51. http://www.medgeo.net/2016/10/10/fexsacmlis-zoma/
 52. http://www.medgeo.net/2016/10/12/windis-zoma/
 53. http://www.medgeo.net/2016/10/12/qudis-zoma/
 54. http://www.medgeo.net/2016/10/23/axalsobili-3/
 55. http://www.medgeo.net/2016/10/25/pirveli-rimili/
 56. http://www.medgeo.net/2016/10/25/bavsvis-zili/
 57. http://www.medgeo.net/2016/10/28/ras-grznobs-axalsobili/
 58. http://www.medgeo.net/2016/10/28/axalsobilis-pirveli-gaseirneba/
 59. http://www.medgeo.net/2016/10/28/ratom-tiris-axalsobili/
 60. http://www.medgeo.net/2016/11/23/wyali-axalsobilistvis/
 61. http://www.medgeo.net/2016/11/24/axalsobilis-rejimi/
 62. http://www.medgeo.net/2017/11/17/qudebi/
 63. http://www.medgeo.net/2018/06/22/%e1%83%a2%e1%83%90%e1%83%9c%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%aa%e1%83%9b%e1%83%94%e1%83%9a%e1%83%98-%e1%83%a9%e1%83%95%e1%83%98%e1%83%9a%e1%83%98-%e1%83%91%e1%83%90%e1%83%95%e1%83%a8%e1%83%95%e1%83%94%e1%83%91/
 64. http://www.medgeo.net/2018/06/22/%e1%83%a2%e1%83%90%e1%83%9c%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%aa%e1%83%9b%e1%83%94%e1%83%9a%e1%83%98-%e1%83%91%e1%83%90%e1%83%95%e1%83%a8%e1%83%95%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%97%e1%83%95/
 65. http://www.medgeo.net/2018/06/23/%e1%83%a4%e1%83%94%e1%83%ae%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%aa%e1%83%9b%e1%83%94%e1%83%9a%e1%83%98-%e1%83%a9%e1%83%95%e1%83%98%e1%83%9a%e1%83%98-%e1%83%91%e1%83%90%e1%83%95%e1%83%a8%e1%83%95%e1%83%94/
 66. http://www.medgeo.net/2018/06/23/%e1%83%a4%e1%83%94%e1%83%ae%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%aa%e1%83%9b%e1%83%94%e1%83%9a%e1%83%98-%e1%83%91%e1%83%90%e1%83%95%e1%83%a8%e1%83%95%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%97/
 67. http://www.medgeo.net/2018/06/30/%e1%83%9c%e1%83%98%e1%83%95%e1%83%97%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98-%e1%83%a1%e1%83%99%e1%83%9d%e1%83%9a%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%9b%e1%83%9d%e1%83%a1%e1%83%ac%e1%83%90%e1%83%95%e1%83%9a%e1%83%94%e1%83%94/

 – ეს პოსტები გაშეარდეს აქ: https://www.facebook.com/ბავშვის-ნივთები-გამოწერით-1708822369359296/


თავის მოვლის საშუალებები

 1. http://www.medgeo.net/2010/05/01/epilation-2/
 2. http://www.medgeo.net/2010/05/05/epilation/
 3. http://www.medgeo.net/2010/05/09/kosmetic-3/
 4. http://www.medgeo.net/2010/05/21/epilation-3/
 5. http://www.medgeo.net/2010/05/23/kosmetic-4/
 6. http://www.medgeo.net/2010/05/24/epilation-4/
 7. http://www.medgeo.net/2010/05/25/epilacia/
 8. http://www.medgeo.net/2010/05/26/lazer_epilacia/
 9. http://www.medgeo.net/2013/11/10/%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98-%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9C-foetor-ex-ore/
 10. http://www.medgeo.net/2014/07/21/%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D-%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98-%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9C/
 11. http://www.medgeo.net/2014/07/21/%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%95%E1%83%97-%E1%83%97%E1%83%A3-%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90-%E1%83%AA%E1%83%A3%E1%83%93%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98-%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%A0/
 12. http://www.medgeo.net/2014/07/21/%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%A0-%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%97-%E1%83%AA%E1%83%A3%E1%83%93%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%9C/
 13. http://www.medgeo.net/2014/07/21/%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%A0-%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%97-%E1%83%AA%E1%83%A3%E1%83%93%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%9C-2/
 14. http://www.medgeo.net/2014/07/23/%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%98-%E1%83%A6%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%AC%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1/
 15. http://www.medgeo.net/2015/08/22/epilacia-3/
 16. http://www.medgeo.net/2015/08/22/shugaringi/
 17. http://www.medgeo.net/2015/08/22/cvili/
 18. http://www.medgeo.net/2015/08/22/kremebi/
 19. http://www.medgeo.net/2015/08/22/rcevebi/
 20. http://www.medgeo.net/2016/03/03/epilatori/
 21. http://www.medgeo.net/2016/03/04/bikini/
 22. http://www.medgeo.net/2016/03/04/irlia/
 23. http://www.medgeo.net/2016/03/07/cxv-epilat/
 24. http://www.medgeo.net/2016/03/07/qalis-epilat/
 25. http://www.medgeo.net/2016/03/07/sauket-epilat/
 26. http://www.medgeo.net/2016/03/07/warbis-epilat/
 27. http://www.medgeo.net/2016/03/07/uxmo-epilat/
 28. http://www.medgeo.net/2016/03/07/sveli-epilacia/
 29. http://www.medgeo.net/2016/03/12/epi-reit/
 30. http://www.medgeo.net/2016/03/12/epi-tip/
 31. http://www.medgeo.net/2016/03/13/epilatori-2/
 32. http://www.medgeo.net/2016/03/13/epi-upirat/
 33. http://www.medgeo.net/2016/03/13/epil-yidva/
 34. http://www.medgeo.net/2016/03/13/epil-gamoy/
 35. http://www.medgeo.net/2016/03/13/mgrzn-kani/
 36. http://www.medgeo.net/2016/03/13/pir-epil/
 37. http://www.medgeo.net/2016/03/13/tma-epil/
 38. http://www.medgeo.net/2016/03/13/metodebi-2/
 39. http://www.medgeo.net/2016/03/14/epil-sarg/
 40. http://www.medgeo.net/2016/03/14/epil-masaj/
 41. http://www.medgeo.net/2016/03/14/epilat-gautk/
 42. http://www.medgeo.net/2016/03/14/epilat-kani/
 43. http://www.medgeo.net/2016/03/14/mravalsic/
 44. http://www.medgeo.net/2016/03/16/sxvisi-epilat/
 45. http://www.medgeo.net/2016/03/16/manatobeli/
 46. http://www.medgeo.net/2016/04/06/stomato-6/
 47. http://www.medgeo.net/2016/04/06/movla-4/
 48. http://www.medgeo.net/2016/04/06/abazana/
 49. http://www.medgeo.net/2016/04/06/tma-2/
 50. http://www.medgeo.net/2016/04/06/kani-3/
 51. http://www.medgeo.net/2016/04/06/instrumentebi-2/
 52. http://www.medgeo.net/2016/04/11/rababi/
 53. http://www.medgeo.net/2016/04/11/tucebis-gadideba/
 54. http://www.medgeo.net/2016/04/12/pigmenturi-laqebi/
 55. http://www.medgeo.net/2016/04/12/saxis-gawmenda/
 56. http://www.medgeo.net/2016/04/12/kanis-movla-2/
 57. http://www.medgeo.net/2016/04/12/kanis-tipebi/
 58. http://www.medgeo.net/2016/04/16/dekolte/
 59. http://www.medgeo.net/2016/04/16/zetebi/
 60. http://www.medgeo.net/2016/04/18/sampuni/
 61. http://www.medgeo.net/2016/04/18/saponi/
 62. http://www.medgeo.net/2016/04/18/safeni/
 63. http://www.medgeo.net/2016/04/19/fexis-movla/
 64. http://www.medgeo.net/2016/04/19/xelebis-movla/
 65. http://www.medgeo.net/2016/04/20/frcxilebi/
 66. http://www.medgeo.net/2016/04/20/maniikiuri/
 67. http://www.medgeo.net/2016/04/20/zetebi-2/
 68. http://www.medgeo.net/2016/04/20/mkerdis-gadideba/
 69. http://www.medgeo.net/2016/04/27/sarebavi/
 70. http://www.medgeo.net/2016/04/27/tmis-uto/
 71. http://www.medgeo.net/2016/04/27/kanis-movla-3/
 72. http://www.medgeo.net/2016/04/27/tvalis-kani/
 73. http://www.medgeo.net/2016/04/28/sxeulis-pilingi/
 74. http://www.medgeo.net/2016/04/28/instrumentebi-3/
 75. http://www.medgeo.net/2016/06/18/oflis-sawinaagmdego-sasualebebi/

 – ეს პოსტები გაშეარდეს აქ: https://www.facebook.com/სილამაზე-და-ჯანმრთელობა-319358678103906/


ზღვა, დასვენება

 1. http://www.medgeo.net/2010/06/18/sun/
 2. http://www.medgeo.net/2010/06/24/tan/
 3. http://www.medgeo.net/2010/06/25/tan-2/
 4. http://www.medgeo.net/2010/06/26/tan-3/
 5. http://www.medgeo.net/2010/06/27/tan-4/
 6. http://www.medgeo.net/2010/07/07/skin-9/
 7. http://www.medgeo.net/2011/07/24/garujva/
 8. http://www.medgeo.net/2011/07/26/ultraiisferi/
 9. http://www.medgeo.net/2011/07/26/mzis_sxivebi/
 10. http://www.medgeo.net/2011/07/26/ar_avno/
 11. http://www.medgeo.net/2011/07/26/kremi/
 12. http://www.medgeo.net/2011/07/26/kanis_tipi/
 13. http://www.medgeo.net/2011/07/27/aftiaqi/
 14. http://www.medgeo.net/2015/07/03/ruji-3/
 15. http://www.medgeo.net/2015/07/03/garujva-2/
 16. http://www.medgeo.net/2015/07/03/ruji-4/
 17. http://www.medgeo.net/2015/07/10/ruji-5/
 18. http://www.medgeo.net/2015/08/09/koro/
 19. http://www.medgeo.net/2016/06/18/ra-nivtebi-gvwirdeba-zgvaze-dasasveneblad/
 20. http://www.medgeo.net/2018/06/20/%e1%83%93%e1%83%90%e1%83%a1%e1%83%95%e1%83%94%e1%83%9c%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%90-%e1%83%96%e1%83%a6%e1%83%95%e1%83%90-%e1%83%a0%e1%83%a3%e1%83%af%e1%83%98/
 21. http://www.medgeo.net/2018/06/20/%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%a5%e1%83%9d%e1%83%9c%e1%83%94%e1%83%9a%e1%83%98-%e1%83%96%e1%83%a6%e1%83%95%e1%83%98%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%97%e1%83%95%e1%83%98%e1%83%a1/

 – ეს პოსტები გაშეარდეს აქ: https://www.facebook.com/სილამაზე-და-ჯანმრთელობა-319358678103906/

 


სამზარეულოს მოწყობილობები

 1. http://www.medgeo.net/2011/06/09/piceria/
 2. http://www.medgeo.net/2016/04/06/samzareulo/
 3. http://www.medgeo.net/2016/07/08/mamrcipani/

 – ეს პოსტები გაშეარდეს აქ: https://www.facebook.com/სამზარეულოს-მოწყობილობები-1730927623861844/

 


გრავიოლა

 1. http://www.medgeo.net/2014/04/05/graviolas-cvenebebi/
 2. http://www.medgeo.net/2014/10/24/mostqualitygraviola/
 3. http://www.medgeo.net/2014/04/03/graviola/
 4. http://www.medgeo.net/2014/04/05/graviolas-komentarebi/
 5. http://www.medgeo.net/2014/04/12/graviola-2/
 6. http://www.medgeo.net/2014/04/13/graviola-da-ganwyobileba/
 7. http://www.medgeo.net/2014/04/13/graviola-da-mkerdis-simsivne/
 8. http://www.medgeo.net/2014/04/15/graviolas-qartveli-momxmareblebi/
 9. http://www.medgeo.net/2014/04/22/graviola-kibos-mkurnali/
 10. http://www.medgeo.net/2014/04/23/coment/
 11. http://www.medgeo.net/2014/04/23/antirevmatuli-2/
 12. http://www.medgeo.net/2014/04/23/sokovani/
 13. http://www.medgeo.net/2014/04/23/antiparazituli-2/
 14. http://www.medgeo.net/2014/04/23/antivirusuli-2/
 15. http://www.medgeo.net/2014/04/23/antimikrobuli-2/
 16. http://www.medgeo.net/2014/04/23/antidepresanti/
 17. http://www.medgeo.net/2014/04/23/wnevis-2/
 18. http://www.medgeo.net/2014/04/23/astma-3/
 19. http://www.medgeo.net/2014/04/23/gripi-12/
 20. http://www.medgeo.net/2014/04/23/diabeti-5/
 21. http://www.medgeo.net/2014/04/23/hepa-3/
 22. http://www.medgeo.net/2014/04/23/kanis-2/
 23. http://www.medgeo.net/2014/04/23/imunomastimulirebeli-2/
 24. http://www.medgeo.net/2014/04/23/profilaqtika-2/
 25. http://www.medgeo.net/2014/04/23/sawmlis-2/
 26. http://www.medgeo.net/2014/04/24/qimioterapia/
 27. http://www.medgeo.net/2014/05/01/graviola-4/
 28. http://www.medgeo.net/2014/05/02/graviolatree/
 29. http://www.medgeo.net/2014/05/31/%e1%83%92%e1%83%a0%e1%83%90%e1%83%95%e1%83%98%e1%83%9d%e1%83%9a%e1%83%90-%e1%83%a6%e1%83%95%e1%83%98%e1%83%ab%e1%83%9a%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%99%e1%83%98%e1%83%91%e1%83%9d%e1%83%a1-%e1%83%ac/
 30. http://www.medgeo.net/2014/06/13/breast-pancreas/
 31. http://www.medgeo.net/2014/06/28/graviola-aids/
 32. http://www.medgeo.net/2014/08/31/russiancustomers/
 33. http://www.medgeo.net/2014/10/04/graviolalimphoma/
 34. http://www.medgeo.net/2014/10/23/graviolas-nayofi/
 35. http://www.medgeo.net/2014/10/23/sekitxvebi-graviola/
 36. http://www.medgeo.net/2014/10/23/whatisgraviola/
 37. http://www.medgeo.net/2014/10/23/graviolacountries/
 38. http://www.medgeo.net/2014/10/24/mostqualitygraviola/
 39. http://www.medgeo.net/2014/10/25/graviolamechanism/
 40. http://www.medgeo.net/2014/04/15/%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%AA%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%9B%E1%83%90-%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%90%E1%83%A9%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%AE/
 41. http://www.medgeo.net/2014/06/10/%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%AB%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%94-%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%9A%E1%83%90-%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%AE%E1%83%9D/
 42. http://www.medgeo.net/2014/10/14/gravikuri/

 – ეს პოსტები გაშეარდეს აქ: https://www.facebook.com/გრავიოლა-732998383444743/

 


ამაზონი

 1. http://www.medgeo.net/2016/01/26/gamowera/
 2. http://www.medgeo.net/2016/01/26/serceva/
 3. http://www.medgeo.net/2016/05/26/gayidva-ucxoetsi/
 4. http://www.medgeo.net/2016/11/23/kiberorsabati/
 5. http://www.medgeo.net/2016/11/24/sopogoliki/
 6. http://www.medgeo.net/2016/11/24/raviyidot/
 7. http://www.medgeo.net/2016/11/24/rodisviyidot/
 8. http://www.medgeo.net/2016/11/24/rogorviyido/
 9. http://www.medgeo.net/2016/12/06/%e2%80%9e%e1%83%90%e1%83%9b%e1%83%90%e1%83%96%e1%83%9d%e1%83%9c%e1%83%98-%e1%83%94%e1%83%99%e1%83%9d%e1%83%9c%e1%83%9d%e1%83%9b%e1%83%98%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%92%e1%83%90%e1%83%99/
 10. http://www.medgeo.net/2018/02/20/%e1%83%a0%e1%83%9d%e1%83%92%e1%83%9d%e1%83%a0-%e1%83%92%e1%83%90%e1%83%9b%e1%83%9d%e1%83%95%e1%83%98%e1%83%ac%e1%83%94%e1%83%a0%e1%83%9d%e1%83%97-%e1%83%90%e1%83%9b%e1%83%90%e1%83%96%e1%83%9d/

 – ეს პოსტები გაშეარდეს აქ:  https://www.facebook.com/amazge/


საყოფაცხოვრებო ტექნიკა

 1. http://www.medgeo.net/2016/04/06/teqnika-2/

 – ეს პოსტები გაშეარდეს აქ:  https://www.facebook.com/საყოფაცხოვრებო-ტექნიკა-523676791151240/


წიგნები

 1. http://www.medgeo.net/2016/04/06/book/
 2. http://www.medgeo.net/2014/01/07/%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%AC%E1%83%98%E1%83%92%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/

 – ეს პოსტები გაშეარდეს აქ: https://www.facebook.com/წიგნები-1724751997795889/

 


საჩუქრები

 

 1. http://www.medgeo.net/2016/04/06/sasacuqre/
 2. http://www.medgeo.net/2016/05/06/sacuqari/
 3. http://www.medgeo.net/2016/05/07/sacuqrebi/
 4. http://www.medgeo.net/2016/05/07/zodiaqo/
 5. http://www.medgeo.net/2016/05/07/deda-2/
 6. http://www.medgeo.net/2016/05/07/sacuqari-das/
 7. http://www.medgeo.net/2016/05/07/tanamsromeli/
 8. http://www.medgeo.net/2016/05/07/sacuqari-qals/
 9. http://www.medgeo.net/2016/05/07/mamakacis-sacuqari/
 10. http://www.medgeo.net/2016/05/08/sacuqari-qorwin/
 11. http://www.medgeo.net/2016/05/08/arasacuqari/
 12. http://www.medgeo.net/2016/11/14/verzi/
 13. http://www.medgeo.net/2016/11/15/kuro/
 14. http://www.medgeo.net/2016/11/15/yupebi/
 15. http://www.medgeo.net/2016/11/15/kircxibi/
 16. http://www.medgeo.net/2016/11/15/lomi/
 17. http://www.medgeo.net/2016/11/15/qalwuli/
 18. http://www.medgeo.net/2016/11/15/saswori/
 19. http://www.medgeo.net/2016/11/15/morieli/
 20. http://www.medgeo.net/2016/11/15/msvildosani-2/
 21. http://www.medgeo.net/2016/11/15/txisrqa/
 22. http://www.medgeo.net/2016/11/16/merwyuli/
 23. http://www.medgeo.net/2016/11/16/tevzebi-2/
 24. http://www.medgeo.net/2016/11/16/axaliweli/
 25. http://www.medgeo.net/2018/04/13/%e1%83%a4%e1%83%90%e1%83%a0%e1%83%97%e1%83%98-%e1%83%a4%e1%83%90%e1%83%a0%e1%83%97%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98/
 26. http://www.medgeo.net/2018/06/19/%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%a9%e1%83%a3%e1%83%a5%e1%83%a0%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98/

 – ეს პოსტები გაშეარდეს აქ: https://www.facebook.com/საჩუქრები-გამოწერით-272730479746463/

 


საათები

 1. http://www.medgeo.net/2016/04/06/saatebi/

 – ეს პოსტები გაშეარდეს აქ:  https://www.facebook.com/საათები-511368489067130/


ოფისის მოწყობილობები

 1. http://www.medgeo.net/2016/04/06/ofisi/

 – ეს პოსტები გაშეარდეს აქ:  https://www.facebook.com/ოფისის-მოწყობილობები-1211409925558190/


ელექტრონიკა

http://www.medgeo.net/2016/04/06/eleqltronika/

 – ეს პოსტები გაშეარდეს აქ: https://www.facebook.com/ელექტრონიკა-გამოწერით-2034989806726316/


მუსიკალური ინსტრუმენტები, საბავშვო მუსიკა

 1. http://www.medgeo.net/2016/04/06/instrumentebi/
 2. http://www.medgeo.net/2016/04/06/musika/
 3. http://www.medgeo.net/2018/06/06/%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%91%e1%83%90%e1%83%95%e1%83%a8%e1%83%95%e1%83%9d-%e1%83%9b%e1%83%a3%e1%83%a1%e1%83%98%e1%83%99%e1%83%90/

 – ეს პოსტები გაშეარდეს აქ:  https://www.facebook.com/მუსიკალური-ინსტრუმენტები-974166649347225/


სახლი, ბაღი

 1. http://www.medgeo.net/2016/04/06/saxli/

 – ეს პოსტები გაშეარდეს აქ: https://www.facebook.com/სახლი-150990858286203/


ბიჟუტერია, საიუველირო ნივთები

 1. http://www.medgeo.net/2016/04/06/bijuteria/

 – ეს პოსტები გაშეარდეს აქ:  https://www.facebook.com/ბიჟუტერია-485666554966059/


ავტო, მოტო

 1. http://www.medgeo.net/2016/04/06/avto-3/
 2. http://www.medgeo.net/2018/05/20/%e1%83%90%e1%83%95%e1%83%a2%e1%83%9d%e1%83%9b%e1%83%90%e1%83%9c%e1%83%a5%e1%83%90%e1%83%9c%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%a5%e1%83%9d%e1%83%9a%e1%83%92%e1%83%90-%e1%83%a2%e1%83%94%e1%83%9c%e1%83%a2%e1%83%98/
 3. http://www.medgeo.net/2018/06/05/%e1%83%95%e1%83%94%e1%83%9a%e1%83%9d%e1%83%a1%e1%83%98%e1%83%9e%e1%83%94%e1%83%93%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%9c%e1%83%90%e1%83%ac%e1%83%98%e1%83%9a%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98/

 – ეს პოსტები გაშეარდეს აქ: https://www.facebook.com/avtoge/


ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი

 1. http://www.medgeo.net/2016/04/06/tansacmeli/
 2. http://www.medgeo.net/2016/04/16/fexsacmeli/
 3. http://www.medgeo.net/2018/06/22/%e1%83%a2%e1%83%90%e1%83%9c%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%aa%e1%83%9b%e1%83%94%e1%83%9a%e1%83%98-%e1%83%a5%e1%83%90%e1%83%9a%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%97%e1%83%95%e1%83%98%e1%83%a1/
 4. http://www.medgeo.net/2018/06/22/%e1%83%a2%e1%83%90%e1%83%9c%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%aa%e1%83%9b%e1%83%94%e1%83%9a%e1%83%98-%e1%83%9b%e1%83%90%e1%83%9b%e1%83%90%e1%83%99%e1%83%90%e1%83%aa%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98%e1%83%a1%e1%83%90/
 5. http://www.medgeo.net/2018/06/22/%e1%83%a2%e1%83%90%e1%83%9c%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%aa%e1%83%9b%e1%83%94%e1%83%9a%e1%83%98-%e1%83%a9%e1%83%95%e1%83%98%e1%83%9a%e1%83%98-%e1%83%91%e1%83%90%e1%83%95%e1%83%a8%e1%83%95%e1%83%94%e1%83%91/
 6. http://www.medgeo.net/2018/06/22/%e1%83%a2%e1%83%90%e1%83%9c%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%aa%e1%83%9b%e1%83%94%e1%83%9a%e1%83%98-%e1%83%91%e1%83%90%e1%83%95%e1%83%a8%e1%83%95%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%97%e1%83%95/
 7. http://www.medgeo.net/2018/06/23/%e1%83%a4%e1%83%94%e1%83%ae%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%aa%e1%83%9b%e1%83%94%e1%83%9a%e1%83%98-%e1%83%a5%e1%83%90%e1%83%9a%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%97%e1%83%95%e1%83%98%e1%83%a1/
 8. http://www.medgeo.net/2018/06/23/%e1%83%a4%e1%83%94%e1%83%ae%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%aa%e1%83%9b%e1%83%94%e1%83%9a%e1%83%98-%e1%83%9b%e1%83%90%e1%83%9b%e1%83%90%e1%83%99%e1%83%90%e1%83%aa%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98%e1%83%a1%e1%83%90/
 9. http://www.medgeo.net/2018/06/23/%e1%83%a4%e1%83%94%e1%83%ae%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%aa%e1%83%9b%e1%83%94%e1%83%9a%e1%83%98-%e1%83%a9%e1%83%95%e1%83%98%e1%83%9a%e1%83%98-%e1%83%91%e1%83%90%e1%83%95%e1%83%a8%e1%83%95%e1%83%94/
 10. http://www.medgeo.net/2018/06/23/%e1%83%a4%e1%83%94%e1%83%ae%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%aa%e1%83%9b%e1%83%94%e1%83%9a%e1%83%98-%e1%83%91%e1%83%90%e1%83%95%e1%83%a8%e1%83%95%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%97/

 – ეს პოსტები გაშეარდეს აქ:  https://www.facebook.com/ქალის-ტანსაცმელი-946451135474541/; 

https://www.facebook.com/ქალის-ფეხსაცმელები-გამოწერით-810279795739229/


სპორტი, აქტიური დასვენება

 

 1. http://www.medgeo.net/2016/04/06/sporti/
 2. http://www.medgeo.net/2016/06/07/trenajorebi/
 3. http://www.medgeo.net/2016/07/24/aqtiuri-dasveneba/
 4. http://www.medgeo.net/2018/07/16/%e1%83%9a%e1%83%90%e1%83%a8%e1%83%a5%e1%83%a0%e1%83%9d%e1%83%91%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%90%e1%83%a6%e1%83%ad%e1%83%a3%e1%83%a0%e1%83%95%e1%83%98%e1%83%9a%e1%83%9d%e1%83%91%e1%83%90/
 5. http://www.medgeo.net/2018/07/16/%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%9c%e1%83%90%e1%83%93%e1%83%98%e1%83%a0%e1%83%9d-%e1%83%90%e1%83%a6%e1%83%ad%e1%83%a3%e1%83%a0%e1%83%95%e1%83%98%e1%83%9a%e1%83%9d%e1%83%91%e1%83%90/
 6. http://www.medgeo.net/2018/07/16/%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%b0%e1%83%90%e1%83%94%e1%83%a0%e1%83%9d-%e1%83%a1%e1%83%9e%e1%83%9d%e1%83%a0%e1%83%a2%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%90%e1%83%a6%e1%83%ad%e1%83%a3%e1%83%a0%e1%83%95%e1%83%98%e1%83%9a/
 7. http://www.medgeo.net/2018/07/16/%e1%83%90%e1%83%9a%e1%83%9e%e1%83%98%e1%83%9c%e1%83%98%e1%83%a1%e1%83%a2%e1%83%a3%e1%83%a0%e1%83%98-%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%a5%e1%83%9d%e1%83%9c%e1%83%94%e1%83%9a%e1%83%98/

 – ეს პოსტები გაშეარდეს აქ: https://www.facebook.com/ნივთები-სპორტისა-და-ფიტნესისათვის-1729353324006163/


მობილურები

 1. http://www.medgeo.net/2016/04/06/mobiluri/
 2. http://www.medgeo.net/2016/05/27/selfi/

 – ეს პოსტები გაშეარდეს აქ: https://www.facebook.com/მობილურები-და-მათი-აქსესუარები-594508020724314/


კომპიუტერები

 1. http://www.medgeo.net/2016/04/06/kompiuteri/

 – ეს პოსტები გაშეარდეს აქ:  https://www.facebook.com/კომპიუტერი-და-ნაწილები-გამოწერით-1127431693981585/


ზოოსაქონელი

 1. http://www.medgeo.net/2016/04/06/zarlebi/
 2. http://www.medgeo.net/2016/04/06/tevzebi/

– ეს პოსტები გაშეარდეს აქ:  https://www.facebook.com/ზოოსაქონელი-გამოწერით-566693136871190/


ქორწილი

 1. http://www.medgeo.net/2016/05/05/qorwili-3/
 2. http://www.medgeo.net/2016/05/05/qorwili-2/
 3. http://www.medgeo.net/2016/05/06/qorwili/
 4. http://www.medgeo.net/2018/06/21/%e1%83%a5%e1%83%9d%e1%83%a0%e1%83%ac%e1%83%98%e1%83%9a%e1%83%98%e1%83%a1%e1%83%97%e1%83%95%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%ad%e1%83%98%e1%83%a0%e1%83%9d-%e1%83%9c%e1%83%98%e1%83%95%e1%83%97/

– ეს პოსტები გაშეარდეს აქ:  https://www.facebook.com/qorwineba/


აქსესუარები

 1. http://www.medgeo.net/2016/05/27/mzis-satvale/
 2. http://www.medgeo.net/2016/10/28/xelcanta/
 3. http://www.medgeo.net/2017/11/17/xelnaketi-nivtebi/
 4. http://www.medgeo.net/2018/05/05/%e1%83%a9%e1%83%90%e1%83%9c%e1%83%97%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98/
 5. http://www.medgeo.net/2018/05/18/%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%99%e1%83%90%e1%83%a0%e1%83%9c%e1%83%90%e1%83%95%e1%83%90%e1%83%9a%e1%83%9d-%e1%83%99%e1%83%9d%e1%83%a1%e1%83%a2%e1%83%a3%e1%83%9b%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98/
 6. http://www.medgeo.net/2018/06/05/%e1%83%91%e1%83%90%e1%83%9b%e1%83%91%e1%83%a3%e1%83%99%e1%83%98-%e1%83%93%e1%83%90-%e1%83%9c%e1%83%90%e1%83%99%e1%83%94%e1%83%97%e1%83%9d%e1%83%91%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98/
 7. http://www.medgeo.net/2018/06/11/%e1%83%a5%e1%83%a3%e1%83%93%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98/
 8. http://www.medgeo.net/2016/04/06/saatebi/

– ეს პოსტები გაშეარდეს აქ: https://www.facebook.com/ნივთები-გამოწერით-1723222217958753/


აგრო

 1. http://www.medgeo.net/2018/02/19/%e1%83%9b%e1%83%9d%e1%83%ac%e1%83%a7%e1%83%9d%e1%83%91%e1%83%98%e1%83%9a%e1%83%9d%e1%83%91%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98-%e1%83%90%e1%83%92%e1%83%a0%e1%83%9d-%e1%83%a1%e1%83%a4%e1%83%94%e1%83%a0%e1%83%9d/
 2. http://www.medgeo.net/2018/02/19/%e1%83%9b%e1%83%aa%e1%83%94%e1%83%9c%e1%83%90%e1%83%a0%e1%83%94%e1%83%97%e1%83%90-%e1%83%97%e1%83%94%e1%83%a1%e1%83%9a%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98/
 3. http://www.medgeo.net/2018/02/19/yvavilebismovla-ge/
 4. http://www.medgeo.net/2007/01/17/%E1%83%9B%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%90/
 5. http://www.medgeo.net/2007/01/17/%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94/
 6. http://www.medgeo.net/2007/01/17/%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%A0-%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%A3%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%97-%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A1/
 7. http://www.medgeo.net/2007/01/17/%e1%83%a7%e1%83%95%e1%83%90%e1%83%95%e1%83%98%e1%83%9a%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%92%e1%83%90%e1%83%93%e1%83%90%e1%83%a0%e1%83%92%e1%83%95%e1%83%90/
 8. http://www.medgeo.net/2007/01/18/%e1%83%ac%e1%83%a7%e1%83%9a%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%93%e1%83%90%e1%83%a1%e1%83%ae%e1%83%9b%e1%83%90-%e1%83%a7%e1%83%95%e1%83%90%e1%83%95%e1%83%98%e1%83%9a%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98%e1%83%a1%e1%83%90/
 9. http://www.medgeo.net/2007/01/18/%e1%83%a0%e1%83%a9%e1%83%94%e1%83%95%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98-%e1%83%9b%e1%83%94%e1%83%a7%e1%83%95%e1%83%90%e1%83%95%e1%83%98%e1%83%9a%e1%83%94%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%a1/
 10. http://www.medgeo.net/2007/01/18/%e1%83%a5%e1%83%9d%e1%83%97%e1%83%9c%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%9b%e1%83%aa%e1%83%94%e1%83%9c%e1%83%90%e1%83%a0%e1%83%94%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%9b%e1%83%9d%e1%83%95%e1%83%9a%e1%83%90/
 11. http://www.medgeo.net/2007/01/18/%e1%83%a7%e1%83%95%e1%83%90%e1%83%95%e1%83%98%e1%83%9a%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98/
 12. http://www.medgeo.net/2007/01/18/%e1%83%ae%e1%83%90%e1%83%95%e1%83%a1%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98/
 13. http://www.medgeo.net/2007/01/18/%e1%83%91%e1%83%9d%e1%83%9c%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%96%e1%83%a0%e1%83%93%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%9b%e1%83%98%e1%83%9b%e1%83%90%e1%83%a0%e1%83%97%e1%83%a3%e1%83%9a%e1%83%94%e1%83%91/
 14. http://www.medgeo.net/2007/01/18/%e1%83%93%e1%83%94%e1%83%99%e1%83%9d%e1%83%a0%e1%83%90%e1%83%a2%e1%83%98%e1%83%a3%e1%83%9a%e1%83%98-%e1%83%9b%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%90%e1%83%a6%e1%83%94%e1%83%9d%e1%83%91%e1%83%90/
 15. http://www.medgeo.net/2007/01/18/%e1%83%9b%e1%83%ac%e1%83%95%e1%83%90%e1%83%9c%e1%83%94-%e1%83%ac%e1%83%a7%e1%83%90%e1%83%9a%e1%83%9b%e1%83%aa%e1%83%94%e1%83%9c%e1%83%90%e1%83%a0%e1%83%94%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98/
 16. http://www.medgeo.net/2007/01/18/%e1%83%90%e1%83%99%e1%83%95%e1%83%90%e1%83%a0%e1%83%98%e1%83%a3%e1%83%9b%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%9b%e1%83%aa%e1%83%94%e1%83%9c%e1%83%90%e1%83%a0%e1%83%94%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98/
 17. http://www.medgeo.net/2007/01/18/%e1%83%a7%e1%83%95%e1%83%90%e1%83%95%e1%83%98%e1%83%9a%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%94%e1%83%9c%e1%83%90/
 18. http://www.medgeo.net/2007/01/18/%e1%83%a7%e1%83%95%e1%83%90%e1%83%95%e1%83%98%e1%83%9a%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98-%e1%83%a0%e1%83%9d%e1%83%9b-%e1%83%90%e1%83%a0-%e1%83%93%e1%83%90%e1%83%ad%e1%83%99%e1%83%9c%e1%83%94%e1%83%a1/
 19. http://www.medgeo.net/2007/01/18/%e1%83%ab%e1%83%95%e1%83%98%e1%83%a0%e1%83%90%e1%83%93%e1%83%a6%e1%83%98%e1%83%a0%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%a3%e1%83%9a%e1%83%98-%e1%83%a7%e1%83%95%e1%83%90%e1%83%95%e1%83%98%e1%83%9a%e1%83%94%e1%83%91/
 20. http://www.medgeo.net/2007/01/18/%e1%83%a7%e1%83%95%e1%83%90%e1%83%95%e1%83%98%e1%83%9a%e1%83%98-%e1%83%96%e1%83%9d%e1%83%93%e1%83%98%e1%83%90%e1%83%a5%e1%83%9d%e1%83%a1-%e1%83%9c%e1%83%98%e1%83%a8%e1%83%9c%e1%83%98%e1%83%a1/
 21. http://www.medgeo.net/2015/01/13/%e1%83%91%e1%83%9d%e1%83%9c%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%98/
 22. http://www.medgeo.net/2015/01/14/%e1%83%91%e1%83%9d%e1%83%9c%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%92%e1%83%90%e1%83%9b%e1%83%9d%e1%83%a7%e1%83%95%e1%83%90%e1%83%9c%e1%83%90/
 23. http://www.medgeo.net/2017/12/24/vegetables-seeds/
 24. http://www.medgeo.net/2017/12/25/%e1%83%97%e1%83%94%e1%83%a1%e1%83%9a%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98-%e1%83%9c%e1%83%94%e1%83%a0%e1%83%92%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98/
 25. http://www.medgeo.net/2018/01/08/%e1%83%91%e1%83%9d%e1%83%9c%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%97%e1%83%94%e1%83%a1%e1%83%9a%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98/
 26. http://www.medgeo.net/2018/01/11/succulents-seeds/
 27. http://www.medgeo.net/2018/01/12/indoor-plants-seeds/
 28. http://www.medgeo.net/2018/01/12/house-plants-seeds/
 29. http://www.medgeo.net/2018/01/15/%e1%83%ae%e1%83%9d%e1%83%a0%e1%83%aa%e1%83%98%e1%83%a1%e1%83%9b%e1%83%ad%e1%83%90%e1%83%9b%e1%83%94%e1%83%9a%e1%83%98-%e1%83%9b%e1%83%aa%e1%83%94%e1%83%9c%e1%83%90%e1%83%a0%e1%83%94%e1%83%94%e1%83%91/
 30. http://www.medgeo.net/2018/01/15/%e1%83%9b%e1%83%a2%e1%83%90%e1%83%aa%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%94%e1%83%9a%e1%83%98-%e1%83%9b%e1%83%aa%e1%83%94%e1%83%9c%e1%83%90%e1%83%a0%e1%83%94%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98/
 31. http://www.medgeo.net/2018/01/15/%e1%83%9b%e1%83%ac%e1%83%94%e1%83%a0%e1%83%98%e1%83%ad%e1%83%90%e1%83%9b%e1%83%98%e1%83%90-%e1%83%9b%e1%83%aa%e1%83%94%e1%83%9c%e1%83%90%e1%83%a0%e1%83%94%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98/
 32. http://www.medgeo.net/2018/01/16/seeds-of-exotic-plants/
 33. http://www.medgeo.net/2018/01/16/seeds-wood-decorative-plants/
 34. http://www.medgeo.net/2018/01/16/seeds-of-vertical-plants/
 35. http://www.medgeo.net/2018/01/16/seeds-of-nuts/
 36. http://www.medgeo.net/2018/01/16/seeds-of-grains/
 37. http://www.medgeo.net/2018/01/16/seeds-of-berries/
 38. http://www.medgeo.net/2018/01/16/seeds-of-grainings/
 39. http://www.medgeo.net/2018/01/16/seeds-of-pluralgreens/
 40. http://www.medgeo.net/2018/01/16/fruit-seeds/
 41. http://www.medgeo.net/2018/01/16/decorative-plants-seeds/
 42. http://www.medgeo.net/2018/01/16/seeds-of-vegetables/
 43. http://www.medgeo.net/2018/01/16/bonsais-unusual-styles/
 44. http://www.medgeo.net/2018/01/16/mushrooms-seeds/
 45. http://www.medgeo.net/2018/01/16/dry-fruits-seeds/
 46. http://www.medgeo.net/2018/01/18/%e1%83%90%e1%83%a2%e1%83%9b%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%a7%e1%83%95%e1%83%90%e1%83%95%e1%83%98%e1%83%9a%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98/
 47. http://www.medgeo.net/2018/01/18/%e1%83%9b%e1%83%94%e1%83%97%e1%83%94%e1%83%a1%e1%83%9a%e1%83%94%e1%83%9d%e1%83%91%e1%83%90/
 48. http://www.medgeo.net/2018/01/24/%e1%83%a0%e1%83%a9%e1%83%94%e1%83%95%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98-%e1%83%97%e1%83%94%e1%83%a1%e1%83%9a%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%a8%e1%83%94%e1%83%ab%e1%83%94%e1%83%9c%e1%83%98%e1%83%a1/

– ეს პოსტები გაშეარდეს აქ:  https://www.facebook.com/ნერგები-თესლები-ჩითილები-ბოლქვები-374875779649205/


გინეკოლოგია

 1. http://www.medgeo.net/2018/03/23/%e1%83%b0%e1%83%9d%e1%83%a0%e1%83%9b%e1%83%9d%e1%83%9c%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98-%e1%83%a5%e1%83%90%e1%83%9a%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%92%e1%83%90%e1%83%a0%e1%83%94%e1%83%92%e1%83%9c%e1%83%9d%e1%83%91/
 2. http://www.medgeo.net/2018/03/30/%e1%83%9d%e1%83%a0%e1%83%a1%e1%83%a3%e1%83%9a%e1%83%97%e1%83%90-%e1%83%b0%e1%83%98%e1%83%92%e1%83%98%e1%83%94%e1%83%9c%e1%83%90/
 3. http://www.medgeo.net/2018/06/18/%e1%83%99%e1%83%9d%e1%83%9a%e1%83%9e%e1%83%9d%e1%83%a1%e1%83%99%e1%83%9d%e1%83%9e%e1%83%98%e1%83%90-%e1%83%9d%e1%83%a0%e1%83%a1%e1%83%a3%e1%83%9a%e1%83%9d%e1%83%91%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%93%e1%83%a0/
 4. http://www.medgeo.net/2018/06/19/%e1%83%92%e1%83%94%e1%83%9c%e1%83%98%e1%83%a2%e1%83%90%e1%83%9a%e1%83%a3%e1%83%a0%e1%83%98-%e1%83%b0%e1%83%94%e1%83%a0%e1%83%9e%e1%83%94%e1%83%a1%e1%83%98/
 5. http://www.medgeo.net/2018/06/19/%e1%83%92%e1%83%94%e1%83%9c%e1%83%98%e1%83%a2%e1%83%90%e1%83%9a%e1%83%a3%e1%83%a0%e1%83%98-%e1%83%b0%e1%83%94%e1%83%a0%e1%83%9e%e1%83%94%e1%83%a1%e1%83%98/
 6. http://www.medgeo.net/2018/06/20/%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%a8%e1%83%95%e1%83%98%e1%83%9a%e1%83%9d%e1%83%a1%e1%83%9c%e1%83%9d%e1%83%a1-%e1%83%a7%e1%83%94%e1%83%9a%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%93%e1%83%98%e1%83%a1%e1%83%9e%e1%83%9a%e1%83%90/
 7. http://www.medgeo.net/2018/06/21/%e1%83%91%e1%83%90%e1%83%95%e1%83%a8%e1%83%95%e1%83%97%e1%83%90-%e1%83%92%e1%83%98%e1%83%9c%e1%83%94%e1%83%99%e1%83%9d%e1%83%9a%e1%83%9d%e1%83%92%e1%83%98%e1%83%90/
 8. http://www.medgeo.net/2018/06/25/%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%a8%e1%83%95%e1%83%98%e1%83%9a%e1%83%9d%e1%83%a1%e1%83%9c%e1%83%9d%e1%83%a1-%e1%83%a7%e1%83%94%e1%83%9a%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%99%e1%83%9d%e1%83%9c%e1%83%98%e1%83%96%e1%83%90/
 9. http://www.medgeo.net/2018/06/26/%e1%83%9e%e1%83%90%e1%83%9e-%e1%83%a2%e1%83%94%e1%83%a1%e1%83%a2%e1%83%98/
 10. http://www.medgeo.net/2018/06/28/%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%a8%e1%83%95%e1%83%98%e1%83%9a%e1%83%9d%e1%83%a1%e1%83%9c%e1%83%9d%e1%83%a1-%e1%83%a6%e1%83%a0%e1%83%a3%e1%83%a1-%e1%83%93%e1%83%98%e1%83%90%e1%83%92%e1%83%9c%e1%83%9d%e1%83%a1/
 11. http://www.medgeo.net/2018/07/03/%e1%83%9d%e1%83%a0%e1%83%a1%e1%83%a3%e1%83%9a%e1%83%9d%e1%83%91%e1%83%90-%e1%83%92%e1%83%95%e1%83%98%e1%83%90%e1%83%9c-%e1%83%90%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%99%e1%83%a8%e1%83%98/
 12. http://www.medgeo.net/2018/07/04/%e1%83%95%e1%83%90%e1%83%99%e1%83%a3%e1%83%a3%e1%83%9b-%e1%83%90%e1%83%91%e1%83%9d%e1%83%a0%e1%83%a2%e1%83%98/
 13. http://www.medgeo.net/2018/07/05/%e1%83%9b%e1%83%a3%e1%83%aa%e1%83%9a%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%a2%e1%83%99%e1%83%98%e1%83%95%e1%83%98%e1%83%9a%e1%83%98-%e1%83%9d%e1%83%a0%e1%83%a1%e1%83%a3%e1%83%9a%e1%83%9d%e1%83%91%e1%83%98%e1%83%a1/
 14. http://www.medgeo.net/2018/07/06/%e1%83%9d%e1%83%95%e1%83%90%e1%83%a0%e1%83%98%e1%83%90%e1%83%9a%e1%83%a3%e1%83%a0%e1%83%98-%e1%83%a0%e1%83%94%e1%83%96%e1%83%94%e1%83%a0%e1%83%95%e1%83%98/
 15. http://www.medgeo.net/2018/07/07/%e1%83%a0%e1%83%90-%e1%83%a3%e1%83%9c%e1%83%93%e1%83%90-%e1%83%95%e1%83%98%e1%83%aa%e1%83%9d%e1%83%93%e1%83%94%e1%83%97-%e1%83%92%e1%83%98%e1%83%9c%e1%83%94%e1%83%99%e1%83%9d%e1%83%9a%e1%83%9d/
 16. http://www.medgeo.net/2018/07/08/%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%a8%e1%83%95%e1%83%98%e1%83%9a%e1%83%9d%e1%83%a1%e1%83%9c%e1%83%9d%e1%83%a1-%e1%83%a7%e1%83%94%e1%83%9a%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%99%e1%83%9d%e1%83%9a%e1%83%9e%e1%83%9d%e1%83%a1/
 17. http://www.medgeo.net/2018/07/09/%e1%83%97%e1%83%90%e1%83%9b%e1%83%91%e1%83%90%e1%83%a5%e1%83%9d-%e1%83%99%e1%83%9d%e1%83%9c%e1%83%a2%e1%83%a0%e1%83%90%e1%83%aa%e1%83%94%e1%83%9e%e1%83%aa%e1%83%98%e1%83%90-%e1%83%93%e1%83%90/
 18. http://www.medgeo.net/2018/07/09/%e1%83%9d%e1%83%a0%e1%83%a1%e1%83%a3%e1%83%9a%e1%83%9d%e1%83%91%e1%83%90-%e1%83%99%e1%83%9d%e1%83%9c%e1%83%98%e1%83%96%e1%83%90%e1%83%aa%e1%83%98%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%a8%e1%83%94%e1%83%9b%e1%83%93/
 19. http://www.medgeo.net/2018/07/10/%e1%83%97%e1%83%90%e1%83%9b%e1%83%91%e1%83%90%e1%83%a5%e1%83%9d-%e1%83%93%e1%83%90-%e1%83%9b%e1%83%94%e1%83%9c%e1%83%9d%e1%83%9e%e1%83%90%e1%83%a3%e1%83%96%e1%83%90/
 20. http://www.medgeo.net/2018/07/10/%e1%83%99%e1%83%a0%e1%83%98%e1%83%9d%e1%83%93%e1%83%94%e1%83%a1%e1%83%a2%e1%83%a0%e1%83%a3%e1%83%a5%e1%83%aa%e1%83%98%e1%83%90/
 21. http://www.medgeo.net/2018/07/12/%e1%83%90%e1%83%91%e1%83%9d%e1%83%a0%e1%83%a2%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%a3%e1%83%99%e1%83%a3%e1%83%a9%e1%83%95%e1%83%94%e1%83%9c%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98/
 22. http://www.medgeo.net/2018/07/13/%e1%83%97%e1%83%90%e1%83%9b%e1%83%91%e1%83%90%e1%83%a5%e1%83%9d-%e1%83%9e%e1%83%94%e1%83%a0%e1%83%98%e1%83%9c%e1%83%90%e1%83%a2%e1%83%90%e1%83%9a%e1%83%a3%e1%83%a0%e1%83%98-%e1%83%a1%e1%83%98/
 23. http://www.medgeo.net/2018/07/14/%e1%83%90%e1%83%91%e1%83%9d%e1%83%a0%e1%83%a2%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%a9%e1%83%95%e1%83%94%e1%83%9c%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98/
 24. http://www.medgeo.net/2018/07/19/%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%a8%e1%83%95%e1%83%98%e1%83%9a%e1%83%9d%e1%83%a1%e1%83%9c%e1%83%9d%e1%83%a1-%e1%83%a1%e1%83%9e%e1%83%98%e1%83%a0%e1%83%90%e1%83%9a%e1%83%98/
 25. http://www.medgeo.net/2018/07/20/%e1%83%b0%e1%83%98%e1%83%a0%e1%83%a3%e1%83%93%e1%83%9d%e1%83%97%e1%83%94%e1%83%a0%e1%83%90%e1%83%9e%e1%83%98%e1%83%90-%e1%83%92%e1%83%98%e1%83%9c%e1%83%94%e1%83%99%e1%83%9d%e1%83%9a%e1%83%9d%e1%83%92/
 26. http://www.medgeo.net/2018/07/23/%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%99%e1%83%95%e1%83%94%e1%83%a0%e1%83%aa%e1%83%ae%e1%83%94%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%9e%e1%83%9d%e1%83%9a%e1%83%98%e1%83%99%e1%83%98%e1%83%a1%e1%83%a2-2/
 27. http://www.medgeo.net/2018/07/24/%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%a8%e1%83%9d%e1%83%a1-%e1%83%93%e1%83%98%e1%83%a1%e1%83%91%e1%83%90%e1%83%a5%e1%83%a2%e1%83%94%e1%83%a0%e1%83%98%e1%83%9d%e1%83%96%e1%83%98/
 28. http://www.medgeo.net/2018/07/25/%e1%83%92%e1%83%98%e1%83%9c%e1%83%94%e1%83%99%e1%83%9d%e1%83%9a%e1%83%9d%e1%83%92%e1%83%98%e1%83%a3%e1%83%a0%e1%83%98-%e1%83%9b%e1%83%90%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%9f%e1%83%98/
 29. http://www.medgeo.net/2018/07/26/%e1%83%a1%e1%83%98%e1%83%a1%e1%83%ae%e1%83%9a%e1%83%98%e1%83%90%e1%83%9c%e1%83%98-%e1%83%92%e1%83%90%e1%83%9b%e1%83%9d%e1%83%9c%e1%83%90%e1%83%93%e1%83%94%e1%83%9c%e1%83%98-%e1%83%9b%e1%83%94%e1%83%9c/
 30. http://www.medgeo.net/2018/07/27/%e1%83%98%e1%83%9c%e1%83%a2%e1%83%98%e1%83%9b%e1%83%a3%e1%83%a0%e1%83%98-%e1%83%92%e1%83%90%e1%83%90%e1%83%ae%e1%83%90%e1%83%9a%e1%83%92%e1%83%90%e1%83%96%e1%83%a0%e1%83%93%e1%83%90%e1%83%95%e1%83%94/
 31. http://www.medgeo.net/2018/07/28/%e1%83%9a%e1%83%90%e1%83%91%e1%83%98%e1%83%9d%e1%83%9e%e1%83%9a%e1%83%90%e1%83%a1%e1%83%a2%e1%83%98%e1%83%99%e1%83%90/
 32. http://www.medgeo.net/2018/07/29/%e1%83%99%e1%83%9a%e1%83%98%e1%83%a2%e1%83%9d%e1%83%a0%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%9e%e1%83%9a%e1%83%90%e1%83%a1%e1%83%a2%e1%83%98%e1%83%99%e1%83%90/
 33. http://www.medgeo.net/2018/07/30/%e1%83%9d%e1%83%a0%e1%83%a1%e1%83%a3%e1%83%9a%e1%83%9d%e1%83%91%e1%83%90-%e1%83%93%e1%83%90-%e1%83%a3%e1%83%90%e1%83%a0%e1%83%a7%e1%83%9d%e1%83%a4%e1%83%98%e1%83%97%e1%83%98-%e1%83%a0%e1%83%94/
 34. http://www.medgeo.net/2018/07/31/%e1%83%a1%e1%83%94%e1%83%a5%e1%83%a1%e1%83%98-%e1%83%9d%e1%83%a0%e1%83%a1%e1%83%a3%e1%83%9a%e1%83%9d%e1%83%91%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%93%e1%83%a0%e1%83%9d%e1%83%a1/
 35. http://www.medgeo.net/2018/08/02/%e1%83%a5%e1%83%98%e1%83%a0%e1%83%a3%e1%83%a0%e1%83%92%e1%83%98%e1%83%a3%e1%83%9a%e1%83%98-%e1%83%93%e1%83%94%e1%83%a4%e1%83%9a%e1%83%9d%e1%83%a0%e1%83%90%e1%83%aa%e1%83%98%e1%83%90/

– ეს პოსტები გაშეარდეს აქ:  https://www.facebook.com/გინეკოლოგია-173843435980749/